• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Profesorius (HP) Stasys Vėlyvis (1938–2023) – mokytojas ir jo mokiniai

2024 03 19

Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir smalsumą. – A. Einšteinas

Kovo 13 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko konferencija „Profesorius (HP) Stasys Vėlyvis (1938–2023) ir civilinis procesas – Mokytojas ir mokiniai“, skirta Mokytojui, per gyvenimą ėjusiam su mintimi, kad teismo paskirtis – vykdyti tikrąjį teisingumą, atminti. Renginį organizavo LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla.

Stasio Vėlyvio jaunystė, mokslinės pedagoginės veiklos pradžia susijusi su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, kur nuo 1962 m. ėjo Civilinės teisės ir proceso katedros asistento, vėliau – dėstytojo, vyr. dėstytojo, docento pareigas, 1976 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas, 1986–1991 m. su trumpa pertrauka ėjo Civilinės teisės ir proceso katedros vedėjo pareigas. Stažavosi Prancūzijos Sorbonos universitete, kur galėjo visapusiškiau pažinti romaniškosios teisės genezę, vakarietiškąją universitetinių teisės studijų ir bendrąją demokratinę kultūrą, buvo Maskvos valstybinio pedagoginio M. Torezo užsienio kalbų instituto portugalų kalbos kursų klausytojas, Angolos Liaudies Respublikoje ėjo Luandos universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės katedros profesoriaus pareigas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, S. Vėlyvis svariai prisidėjo prie civilinio proceso kodekso, naujųjų Lietuvos Respublikos teisės aktų kūrimo, teisinės sistemos pertvarkos, dirbo svarbiausiuose bankų ir valstybės valdymo aparatuose, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime. 2002–2010 m. dirbo Mykolo Romerio universitete, ėjo Civilinio proceso katedros vedėjo, profesoriaus pareigas. 2018 m. suteiktas garbės profesoriaus vardas. Per ilgametę akademinę veiklą S. Vėlyvis buvo daugelio mokslinių publikacijų, vadovėlių, verstų ar sudarytų knygų autorius ir bendraautoris. Ypatingą vietą profesoriaus mokslinių interesų lauke užėmė romėnų teisė, taip pat nuosekliai nagrinėjo įvairias civilinio proceso teisės ir civilinės teisės problemas, skaitė pranešimus konferencijose. Prof. dr. S. Vėlyvis buvo vienas ryškiausių teisininkų pedagogų, skleidžiančių ne tik reiklumo studentams, bet ir tolerantiško bendradarbiavimo, abipusio orumo, dėmesingumo vieni kitiems kultūrą. Akademinės etikos nuostatos jam buvo ne formalus apibrėžimas, o universitetinės kultūros savasties esmė. Buvo nuoširdus žmogus ir nepakeičiamas Mokytojas, įnešęs didžiulį indėlį į teisininkų kartos ugdymą.

 

Iš dešinės: LMA prezidentas Jūras Banys, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. V. Nekrošius.

Konferenciją pradėjęs ir vedęs LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius pažymėjo, kad ši konferencija yra labai prasminga – skirta pagerbti ir prisiminti Mokytoją prof. dr. S. Vėlyvį. Kovo 13-oji – Jo gimimo diena, deja, birželio 26 d. bus minimos pirmosios mirties metinės... Akademikas pasidžiaugė, kad tiek gausiai susirinko buvusių prof. S. Vėlyvio mokinių, tarp kurių yra ir jis, kolegų, bendraminčių, pasveikino renginyje dalyvaujantį profesoriaus sūnų Tomą.

Sveikinimo žodį taręs LMA prezidentas akad. Jūras Banys kalbėjo, kad viena LMA misijų yra skatinti mokslą ir prisiminti nusipelniusiuosius. Gausus susirinkusiųjų būrys rodo, koks svarbus mokiniams buvo jų Mokytojas. Linkėjo konferencijai sėkmingo darbo.

Tarti žodį pakviestas sūnus Tomas dėkojo, pažymėdamas, kad žmogus gyvas tol, kol gyvi prisiminimai apie jį, linkėjo visiems sėkmės.

 

Kalba Tomas Vėlyvis. Priekyje iš kairės: prof. (HP) Vigintas Višinskis, dr. Darius Bolzanas, Aurika Bagdonavičienė.

Akad. prof. habil. dr. Valentino Mikelėno pranešimo tema buvo „Teisės pareikšti ieškinį prielaidos ir sąlygos“, bet akademikas iškart pasakė, kad šia tema nekalbės, o pasidalys prisiminimais apie savo Mokytoją, padėjusį atrasti gyvenimo kelią.

 

Akad. Valentinas Mikelėnas

Akad. prof. habil. dr. V. Nekrošius, skaitydamas pranešimą „Teismo vaidmuo civiliniame procese“ pirmiausia citavo prof. S. Vėlyvį, kuris apie teismą yra sakęs, kad „žmogus ateina į teismą teisingumo, ir tai yra visa ko esmė“. Kalbėjo apie civilinio proceso reformą, kur pirmiausia – tai mąstymo būdo pakeitimas, nagrinėjo teismo vaidmenį civiliniame procese ir kaip jis keitėsi.

 

Iš kairės: prof. dr. Egidija Tamošiūnienė ir dr. Goda Ambrasaitė-Balynienė.

Partnerystės prof. dr. Egidijos Tamošiūnienės pranešimas buvo skirtas profesionalaus atstovavimo poreikiui civiliniame procese aptarti.

 

VU Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Haroldas Šinkūnas.

Po pertraukos kalbėjo ir trumpais prisiminimais apie prof. S. Vėlyvį dalijosi VU Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Haroldas Šinkūnas, prof. dr. Virginijus Bitė, doc. dr. Juozas Vasiliauskas.

 

Kalba prof. dr. Virginijus Bitė, šalia LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius.

Pranešimą „Apeliacijos ir kasacijos efektyvumo problemos“ perskaitė doc. dr. Goda Ambrasaitė-Balynienė. Buvo išklausytas prof. (HP) Viginto Višinskio pranešimas „Teisė į teismo sprendimo įvykdymą“ ir dr. Dariaus Bolzano „Proceso atnaujinimas ir teisė į teisminę gynybą“.

 

Dr. Darius Bolzanas

Apibendrindamas konferenciją, akad. V. Nekrošius dėkojo už įdomius ir vertingus pranešimus bei prisiminimus, siūlydamas kasmet rengti „Prof. S. Vėlyvio akademinius skaitymus“, ir skatino kuo greičiau surašyti prisiminimus į knygą, kuri po metų turi būti išleista.

Parengė Aurika Bagdonavičienė,  LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vyriaus. koordinatorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA