• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skelbiamas visuotinis kvietimas teikti mokslo misijas tvarumo labui

2024 03 29

Lietuvos mokslų akademija yra Tarptautinės mokslo tarybos (angl. International Science Council, ISC) narė nuo 1992 m. Ši nevyriausybinė organizacija vienija tarptautines ir nacionalines mokslines institucijas, o jos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslo pažangos srityje, kelti ir spręsti mokslo ir visuomenės svarbiausias problemas, plėtoti tarpdalykinius tyrimus, didinti mokslo universalumą ir prieinamumą, skatinti pasaulio mokslininkus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje veikloje. Dalijamės publikacija apie naujausią ISC iniciatyvą, kuria siekiama užtikrinti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Tvarių sprendimų poreikis dar niekada nebuvo toks svarbus kaip šiais laikais, todėl Tarptautinė mokslo taryba skelbia novatorišką iniciatyvą, kuria siekiama iš naujo apibrėžti tvarumo mokslo aprėptį. Įpusėjus antrajai Darbotvarkės („Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, visų Jungtinių Tautų valstybių narių priimta 2015 m. – vert. past.) iki 2030 m. pusei, JT generalinis sekretorius António Guterresas ragina imtis bendrų pastangų, kad būtų užtikrintas darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas.

Atėjo metas drąsiam, bendram šuoliui į priekį, pasitelkiant mokslą, kad būtų įgyvendinta didžiulė tvarios visuomenės transformacijos užduotis.

Remdamasi bendradarbiavimo dvasia ir tokių pastangų kaip CERN fundamentaliųjų mokslų srityje mastu, ISC inicijuoja „didžiojo mokslo požiūrį“, kad galėtume pasitikti neatidėliotinus mūsų laikų egzistencinius pavojus. Ši iniciatyva ypač orientuota į regionus, kuriems tenka didžiausia pasaulinių iššūkių našta ir kuriuose atsiliekama nuo darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo pažangos.

ISC Pasaulinės komisijos „Mokslo misijos tvarumo labui“ svarbioje ataskaitoje „Mokslo modelio keitimas: mokslo misijų tvarumo labui planas“, pristatytoje 2023 m. JT aukšto lygio politiniame forume, padėtas pagrindas šiam ambicingam projektui. Jame siūloma radikaliai pereiti prie bendradarbiavimo modelio, pagal kurį mokslas, politikai ir visuomenė susitelktų kurti veiksmingus, integruotus sprendimus opiausioms žmonijos problemoms spręsti.

„Daugybė problemų, kylančių dėl netvaraus vystymosi, verčia bendradarbiauti mokslo bendruomenę, finansuotojus, politikos formuotojus, technologijų įmones ir filantropus. Tvarumo labui siūlomos mokslo misijos keičia mokslo įgyvendinimo būdus – žinios paverčiamos realiais sprendimais. Prisijunkite prie šios itin svarbios iniciatyvos ir padėkite pasiekti tvarią ateitį.“

Salvatore Aricò, Tarptautinės mokslo tarybos generalinis direktorius.

Kvietimas imtis veiksmų: bandomosios misijos ir vizionieriškas finansavimas

ISC, bendradarbiaudama su Pasauline komisija, aktyviai ieško įvairių novatoriškų konsorciumų, kurie kartu kurtų ir vadovautų mokslo misijoms, skirtoms tvarumo iššūkiams spręsti. Kviečiamos ne daugiau kaip penkios bandomosios misijos išmėginti ir patobulinti šį transformuojantį modelį, sukuriant precedentą būsimai plėtrai ir pritaikymui.

Šios bandomosios misijos turėtų tapti tarpdalykinio bendradarbiavimo švyturiais, spartinančiais  pažangą siekiant darnaus vystymosi tikslų ir skatinančiais perėjimą prie tvarių visuomenės modelių.

„Visuotinai pripažįstama, kad mokslo vaidmuo yra esminis siekiant tvaraus vystymosi tikslų. Tačiau laiko iki 2030 m. lieka ne tiek ir daug, todėl reikia ryžtingos lyderystės ir koordinuotų pastangų, kuriomis būtų nustatomos svarbiausios sritys tam, kad šie tikslai būtų pasiekti, pasitelkiant naujausius mokslo pasiekimus. Mokslinės misijos, kurias inicijavo ISC, siekia nustatyti ir skubiai imtis bendrų veiksmų, kurie maksimaliai išnaudotų mokslo teikiamą naudą šiuo laikotarpiu, atsižvelgiant į neatidėliotiną padėtį.“

Ambasadorius Macharia Kamau, Kenija, Priežiūros komiteto pirmininkas ir Pasaulinės komisijos Mokslo misijos tvarumo labui narys.

Dalyvavimas ir finansavimas: bendradarbiavimas

Šioje iniciatyvoje kviečiami dalyvauti konsorciumai, kuriuos sudaro mokslininkai, mokslo organizacijos, politikos formuotojai, NVO, bendruomenės ir privatusis sektorius, kuriuos vienija bendras tikslas – kurti tvarią ateitį. Nors kvietimas teikti paraiškas yra atviras visiems pasaulyje, pabrėžtinai skatinamos paraiškos iš Pietų pusrutulio, nes pripažįstama, kad šiuose regionuose ypač reikia sprendimų.

Siekiant įgyvendinti ambicingus Mokslo misijos planus reikalingas pakankamas finansavimas ir ISC yra įsipareigojusi stiprinti strategines partnerystes tarp finansuotojų sektorių, siekiant sutelkti išteklius maksimaliam poveikiui. Pradiniame etape siekiama užtikrinti iki 250 tūkst. JAV dolerių kiekvienai bandomajai misijai 18 mėnesių bendro darbo laikotarpiui, turint galutinį tikslą gauti visą finansavimą visai misijai įgyvendinti.

„Mokslo bendruomenė turi drąsiai imtis veiksmų, kad pasauliniai iššūkiai būtų sprendžiami iš esmės. ISC „Mokslo misijos tvarumo labui“ yra drąsi ir novatoriška iniciatyva, vienijanti mokslą, politiką ir visuomenę siekiant tvarios ir teisingos ateities. Man, kaip UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų generalinio direktoriaus pavaduotojai, didelė garbė prisidėti prie šių pasaulinių pastangų!“

Gabriela Ramos, Visuotinio kvietimo priežiūros komiteto narė.

Prisijunkite prie mūsų kuriant ateitį

ISC kvietimas – tai išskirtinė galimybė vizionieriams finansuotojams, novatoriškiems mokslininkams ir atsidavusiems partneriams susivienyti ir bendromis pastangomis spręsti sudėtingiausias su planetos tvarumu susijusias problemas. Galutinis paraiškų pateikimo terminas – gegužės 31 d. 00:00 UTC (pasaulinis koordinuotasis laikas), todėl veikti reikia dabar.

Išsamesnės informacijos apie kvietimą, paraiškų teikimo ir atrankos procesus rasite toliau pateiktoje nuorodoje https://council.science/current/news/call-science-missions-sustainability/

Ši iniciatyva yra kolektyvinių veiksmų galios ir esminio mokslo vaidmens, nukreipiant žmoniją į tvarią ateitį, įrodymas. Prisijunkite prie mūsų ir dalyvaukite šioje novatoriškoje iniciatyvoje, kuria siekiama bendrai kurti tvarumo mokslo ateitį.

Visuotinis kvietimas teikti bandomąsias mokslo misijas tvarumo labui

Šio visuotinio kvietimo tikslas – atrinkti ne daugiau kaip penkias bandomąsias misijas siūlomam modeliui išbandyti, nuodugniai išnagrinėjant jų vykdymą, rezultatus ir poveikį. Sėkmingai įvykdytos bandomosios misijos sudarys prielaidas pritaikyti ir išplėsti modelį.

Vertė ir parengė Agnė Rodriguez