• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Tvari miškų bioekonomika: mokslo, inovacijų svarba ir klimato kaitos poveikis

2024 04 05

Tarptautinė mokslo taryba (ISC), kurios narė yra Lietuvos mokslų akademija, paskelbė informaciją apie mokslininkų parengtą išsamią ataskaitą „Europos medienos tiekimas neramiais laikais“.

Kovo 21-ąją, minint Tarptautinę miškų dieną (IDF), Tarptautinė miškų mokslinių tyrimų organizacijų sąjunga (IUFRO) nagrinėjo, kaip inovacijos lemia miškų valdymo ir išsaugojimo tendencijas visame pasaulyje.

Šių metų Tarptautinės miškų dienos tema – „Miškai ir inovacijos – nauji sprendimai geresniam pasauliui“. Ypač pabrėžiama, kad mokslas ir moksliniai tyrimai atlieka svarbų vaidmenį „plečiant medienos ir kitų miško produktų panaudojimo galimybes“.

Mediena ir nemedieniniai miško produktai bei jų vertės grandinės turi didelį potencialą siekiant tvarios mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios bioekonomikos ir užtikrinant pragyvenimo šaltinius kaimo ir miesto vietovėse visame pasaulyje. Moksliniai tyrimai, naujos žinios ir profesinė kompetencija yra labai svarbūs nustatant galimą miško bioekonomikos vaidmenį, siekiant tvaraus augimo ir visuomenės gerovės pasaulinių krizių, tokių kaip klimato kaita, sąlygomis.

Bendradarbiavimo svarba

Klimato krizė daro didžiulį poveikį miškams visame pasaulyje, o šio ir kitų iššūkių pasekmės taip pat turi įtakos komerciškai svarbioms medžių rūšims, taigi ir medienos tiekimui bei medienos pramonei. Sprendžiant šią problemą būtina įtraukti visas suinteresuotąsias šalis, atsižvelgti į vietos aplinkybes ir naudotis geriausiomis turimomis mokslo žiniomis.

Atsižvelgdamos į tai, Tarptautinė miškų mokslinių tyrimų organizacijų sąjunga (IUFRO) ir pasaulinė pakuočių ir popieriaus bendrovė „Mondi Group“ 2021 m. inicijavo mokslo ir verslo platformą TEAMING UP 4 FORESTS, kurios tikslas – geriau suprasti klimato kaitos poveikį miškams ir nustatyti atsakomąsias priemones, atitinkančias darnaus vystymosi tikslus.

Įgyvendinant šią iniciatyvą, 2024 m. kovo 14 d. paskelbta nauja įrodymais pagrįsta apibendrinamoji ataskaita „Europos medienos tiekimas neramiais laikais“.

Ataskaitoje apibūdinamas klimato kaitos poveikis ir atsižvelgiama į kitus veiksnius, pavyzdžiui, politinį neapibrėžtumą ir fragmentišką miškų kraštovaizdį. Užpildant atotrūkį tarp mokslo ir įžvalgų taikymo, joje, remiantis įvairiais moksliniais dokumentais ir suinteresuotųjų šalių požiūriais, pateikiamos įžvalgos ir atsakomosios priemonės medienos pramonei, miškotvarkai ir politikos formuotojams.

Ataskaitoje nurodomi keli sudėtingi veiksniai, kurie turi įtakos medienos tiekimui ir yra glaudžiai tarpusavyje susiję:

  • Klimato kaita daro tiesioginį poveikį miškų sudėčiai, struktūrai ir produktyvumui. Numatomas temperatūros kilimas ir kintantis kritulių režimas yra iššūkis medžių išlikimui, sveikatai ir augimui.
  • Politikos nuoseklumo stoka ir prieštaringi prioritetai – nuo biologinės įvairovės išsaugojimo iki medienos gamybos – formuoja kliūčių kupiną politinį kraštovaizdį.
  • Socialiniai ir ekonominiai veiksniai, pradedant miškų nuosavybės struktūromis ir baigiant demografiniais pokyčiais bei geopolitiniais įvykiais, prisideda prie visuminio problemos sudėtingumo.
  • Tuo pat metu pasaulinės rinkos signalizuoja apie didėjančią medienos produktų paklausą, daugiausia dėl spartesnio augimo besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse, įskaitant Braziliją, Kiniją ir Indiją.

Inovacijų vaidmuo

Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia skubiai spręsti sudėtingus neatidėliotinų iššūkių, tokių kaip klimato kaita, padarinius, taip pat akcentuojamas prisitaikymo ir inovacijų poreikis.

Naujos technologijos, pavyzdžiui, biorafinavimo gamyklos, naujos procesų technologijos ir naujos medienos konstrukcijų koncepcijos žada didesnę vertę ir paramą tvariai miškų bioekonomikai. Rinkos prognozėse numatoma sparti inžinerinių medienos produktų, tekstilės, biorafinavimo gamyklų ir bioenergijos plėtra.

Šie elementai, paremti bendradarbiavimu ir technologinėmis naujovėmis, palengvina perėjimą prie didesnės vertės produktų, o tai yra esminis žingsnis siekiant užtikrinti ilgalaikį medienos sektoriaus tvarumą. Technologinės ir skaitmeninės inovacijos kartu su kaskadiniu medienos naudojimu skatina perėjimą prie žiedinės bioekonomikos ir leidžia prisitaikyti prie būsimų medienos tiekimo pokyčių.

Visa ataskaita pateikiama čia 

Vertė ir parengė Agnė Rodriguez