• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui akademikui profesoriui Giedriui Antanui Kuprevičiui – 80

2024 04 07

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.

Esate gyvoji Lietuvos kultūros legenda. Visas Jūsų gyvenimas – muzikoje, visais laikais drąsiai eksperimentuojantis, įnešantis naujovių ir proveržį: kariljonas ir elektroninė muzika, baletai, operos ir simfonijos, kameriniai kūriniai, oratorijos ir vokaliniai ciklai, miuziklai, muzika spektakliams ir kino filmams, multimedijų projektai, – per 400 kūrinių. Kerinčios Jūsų improvizacijos, prasmingos esė.

Jūs ne tik išliekate lietuviškosios muzikos avangarde, bet esate vienas pagrindinių visuomenės muzikinės kultūros ugdytojų, jaunimo muzikinės veiklos rėmėjų, savo pavyzdžiu skatinantis mokslo ir meno santalką, menininko kaip humanisto sąžiningos atsakomybės jausmą.

Akademinė bendruomenė labai vertina Jūsų talentą ir įvairiapusę veiklą. Mus žavi Jūsų energija ir pasišventimas Lietuvai, intelektualiai ir vertybiškai įprasminant kultūrinę savastį, subtilus humoras ir neišsenkanti idėjų gelmė.

Dėkojame Jums už aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje, jos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje steigiant ir vadovaujant Menų sekcijai (2013–2017), daugiau nei dešimtmetį ir iki šių dienų einant skyriaus biuro nario, profesionalaus muzikologijos eksperto pareigas.

Linkime Jums, mielasis Maestro, dar daug daug pavasarių, kūrybinės sėkmės, sumanymų, atradimų džiaugsmo, toliau džiuginti mus savąja įsimenančia, virš kasdienybės pakylėta muzika ar įtaigia įžvalga.

Prezidentas Jūras Banys   
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas Vytautas Nekrošius
2024 m. balandžio 8 d.

JUBILEUS MUSICUS PRAKALBA AKADEMIKŲ BENDRUOMENEI

Į Lietuvos mokslų akademiją mane įvedė vienas žmogus – akademikas Aleksandras Vasiliauskas (1940–2016), o priėmė – bemaž visa Lietuvos akademikų bendruomenė. Toji diena buvo pilna nerimo, abejonių, lūkesčių ir atsakų diena. Galiausiai įvyko taip, kaip dabar yra – 2012 m. spalio 2 d. buvau išrinktas pirmuoju lietuvių kompozitoriumi akademiku ir šiuo metu gardžiuojuosi garbe ir laime būti tarp iškiliausių Lietuvos mokslo žmonių, tarp bičiulių, intelektualų, dažnai visuomenėje deramai nežinomų, pernelyg kuklių gyvenime minties galiūnų.

Žinoma, mano muzikiniai mokslai yra kitokie ir nesutalpinsi jų nei į formulę, nei į kolbą, tačiau sykiu jie – ir formulės, ir mėgintuvėliai, ir eksperimentai, ir nesėkmingų eksperimentų sprogimai, ir pergalių fejerverkai. Muzika yra taip pat mokslas ir tyrimai, analizės ir sistemos, metodai ir daugybė sąsajų su sociologija, humanizmu, medicina, ekonomika, gamta ir astronomija. Muzika neprievartiniu būdu jungia savyje daugybę filosofijų ir etikų, tradicijų ir civilizacijų, ir dar neišpasakytą įvairovę žmogiškųjų savybių – kūrybos azartą, meilę, pasiaukojimą, sielos šauksmus ir dvasios kančias, laimę ir nelaimę, atgailą ir auką, o kartu ir baimę, pavydą, neapykantą, kerštą, užmarštį, kuriuos gal kiek sutramdo išpažintis, atjauta ir empatija. Visa tai užlieja tave kiekvieną kartą, kai sėdi prie dainos, simfonijos, operos ar noktiurno. Toji nesuvokiamo dydžio įvairovė būtų nebepakeliama, jei ne protas, išmintis, kontempliacija, plotiniškųjų dangų siekis, be kurių neįmanomi jokie rezultatai, jokie kūriniai, jokie atradimai.

Džiaugiuosi patekęs trilogijos „Nerimas“ autorių ratan, galėjęs savaip prie to visus neraminančio nerimo prisidėti. Liūdžiu, kad taip ir nepavyko sulaukti pritarimo leidžiant pirmuosius, jau parengtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio palikimo akademinio leidinio tomus. Laimingas esu, galįs Mokslų akademijos vardu skleisti muzikos mokslo žinias virtualių pamokų ciklu Lietuvos moksleiviams. Susikrimstu, kai mūsų balsas aktualiais kultūros ir mokslo klausimais Lietuvoje negirdimas. Didžiuojuosi dirbąs vardinių stipendijų mūsų jaunuomenės mokslams ir kūrybai skatinti vertintoju... Matyt, tokia jau toji gyvųjų veiklos logika – margos reakcijos, netolygūs rezultatai, įvairiai sutinkamos idėjos. Laikas dažnai daug ką koreguoja, bet ir mums norisi tose Laiko bylose dalyvauti, bent jau tol, iki kol suprantame savo misijas, atsakomybes ir galimybes. Tapęs akademiku suvokiau, kad kolegos tavyje tų gebėjimų trupinius atrado, padrąsino iš jų duonos riekę lipdyti, o, jei viską padarei teisingai, su saiku jon sudėjęs dalį prie dalies, ir su kitais dalytis, riekę prie riekės, siekį prie siekio glausti.

Tokia tad mano Prakalba akademinei bendruomenei šia proga, kuri gal net ir ne proga, o Slenkstis, Laiptas. Šį kartą aštuoniasdešimtas. Smagu žengiant sykiu, kopiant kartu!

Giedrius Kuprevičius

******************************

LRT radijo laidoje „Apie epizodą“  80-ojo Maestro G. Kuprevičiaus pavasario proga apie kūrybą, kvietimą diskusijoms, šalies kultūros pulsą, Europą, pasaulį ir Facebooko valsą  ved. Gerūtos Griniūtės ir Kompozitoriaus pokalbį klausykitės čia

Plačiau apie Giedrių Kuprevičių jo paskyrose:
https://giedriuskuprevicius.lt/
https://www.facebook.com/giedrius.kuprevicius.3