• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Jaunoji akademikė dalyvavo Tūkstantmečio mokyklų programos tinklalaidėje „Postūmis. Dialogai švietimo pažangai“

2024 04 11

Pagal Tūkstantmečio mokyklų programą (TŪM) nuo 2023 m. pabaigos startavo audiotinklalaidžių ciklas. Jose nagrinėjami švietimo klausimai ir kalbama apie pokyčius mokyklose, kuriuos įgyvendina Lietuvos savivaldybės, dalyvaujančios TŪM programoje.

Ketvirtojoje tinklalaidėje (epizodo tema „Įtraukusis ugdymas. Iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų“) buvo diskutuojama, kokia kryptimi galima įgyvendinti įtraukiojo ugdymo pokyčius – iš viršaus (nacionaliniu lygmeniu), iš apačios (mokyklos / mokytojų iniciatyva), o gal iš vidurio – savivaldybės lygmens?

Tinklalaidėje dalyvavo ir savo ekspertine patirtimi apie savivaldybės ir mokyklų vadovų vaidmenį, siekiant ir įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, dalijosi Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos ir politikos katedros docentė bei Edukologijos tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė (šių eilučių autorė). Ji yra ir viena iš nacionalinių universalaus dizaino mokymuisi gairių kūrėjų. Susipažinti su gairėmis galite čia.

Epizode ir diskusijoje taip pat dalyvavo Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir TŪM įtraukiojo ugdymo srities koordinatorė Kaišiadorių rajone Akvilė Grigienė bei TŪM įtraukiojo ugdymo srities ekspertė, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pirmininko pavaduotoja Indrė Širvinskaitė.

Klausytis tinklalaidės ir su ja susijusių rekomendacijų leidinį galite rasti čia.

Parengė LMAJA narė dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė
Marijos Mireckaitės nuotrauka