• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Parengta COVID-19 tematikai skirtų mokslinių projektų apžvalga

2024 04 16

Lietuvos mokslų akademija kartu su Lietuvos mokslo taryba (LMT) parengė leidinį „COVID-19 pandemijos pamokos: moksliniai ir praktiniai aspektai“, kuriame pristatyti įvairiose Lietuvos mokslo institucijose įgyvendinti ir LMT finansuoti moksliniai projektai COVID-19 tematika.

Siekiant paskatinti mokslininkus suvienyti pastangas ir ieškoti inovatyvių sprendimų, 2020–2022 metais LMT konkurso būdu finansavo daugiau nei 70 mokslinių projektų, skirtų COVID-19 pandemijai suvaldyti ir jos padariniams įveikti. Dauguma šių projektų pristatyta naujajame leidinyje, kuris skirtas ne tik specialistams, bet ir plačiajai visuomenei. Leidinį sudaro du tomai (I tomas, II tomas), kiekviename iš jų pristatomi socialinių mokslų ir biomedicinos bei technologinių mokslų sričių projektai. Autoriai pateikė ne tik vykdytų projektų aprašus, bet ir vaizdines santraukas, kuriose glaustai pristatomi pagrindiniai projektų rezultatai.

Apibendrinant COVID-19 pandemijos pamokas ir mokslininkų įžvalgas, buvo parengta Rezoliucija, kurioje pateiktos rekomendacijos sprendimų priėmėjams, įveikiant panašaus masto krizes ateityje.

Akad. Aurelija Žvirblienė