• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui akademikui prof. habil. dr. Domui Kaunui – 75

2024 04 22

Balandžio 21 d. akademikui, profesoriui habilituotam daktarui Domui Kaunui sukako 75-eri. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražios sukakties proga.

Jūs – Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros tyrinėtojas, gilus Mažosios Lietuvos kultūros istorijos ir tame krašte leistų knygų žinovas, tikras to krašto kultūros istorijos eruditas ir unikalaus istorinio paveldo populiarintojas – įnešėte neįkainojamą indėlį į Lietuvos mokslo lobyną.

Ketvirtį amžiaus dirbdamas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete Jūs įtvirtinote komunikacijos ir informacijos mokslų humanitarinius principus, kūrėte ir puoselėjote Lietuvos knygotyros mokyklą, buvote puikus vadovas, populiarus dėstytojas ir profesorius, turėjote daug mokinių, mokėjote uždegti jaunąją kartą gilintis į tautos istorinį palikimą ir jį sergėti.

Visos įgytos ir kruopščiai po kruopelytę surinktos žinios sugulusios į svarias ir estetiškai išleistas Jūsų mokslo monografijas, knygas ir leidinius.

Su moksline kūryba susijusi ir kita kūrybinė veikla ‒ didelė asmeninės bibliotekos kolekcija, sukauptas rankraštinis, spausdintinis ir ikonografinis Mažosios Lietuvos paveldas, kuris tapo vertingu rinkiniu ir svarbia mokslinių tyrimų baze.

Išskirtiniai Jūsų organizaciniai gebėjimai ir dirbant Lietuvos mokslų akademijos vyriausiuoju moksliniu sekretoriumi, viceprezidentu, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininku.

Apie Jūsų nuopelnus Lietuvai liudija ir gausybė Jums skirtų svarių valstybinio ir tarptautinio įvertinimo ženklų. Pelnėte daugybės sutiktų žmonių pagarbą ir meilę.

Linkime Jums, mielas Jubiliate, stiprybės, kūrybinės jėgos, atradimų džiaugsmo, naujų sumanymų ir sėkmės juos įgyvendinant.

Prezidentas  Jūras Banys 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas Vytautas Nekrošius

Skaitykite akad. Domo Kauno straipsnį „Aušrą“ reikia įdarbinti