• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išleista knyga „Vilniaus universiteto XXVI biologų laida“

2024 04 29

Šių metų balandžio viduryje išleista knyga „Vilniaus universiteto XXVI biologų laida“ (sudarytojas, bendraautoris, redaktorius akad. Mečislovas Žalakevičius. Vilnius: „Baltijos kopija“, 2024. 622[2] p.: iliustr., portr. ISBN 978-609-417-269-4) skiriama Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto XXVI biologų laidos 50-mečio jubiliejui. 2024-uosius Lietuvių tautosakos archyvas skelbia egodokumentikos metais. Sudaryta knyga visiškai atitinka šios mokslo šakos reikalavimus pateikiamai medžiagai – atsiminimai, dienoraščių ir laiškų fragmentai, to laikotarpio nuotraukos. Ši knyga – tai žmonių liudijimai apie gyventą laiką, patirtus įvykius, to laikmečio aplinką ir nuotaiką, juose dėstoma sava pozicija, pasaulėžiūra, išreiškiamos vertybės. Knyga gali būti vertinga ne tik kurso kolegų vaikams ir vaikaičiams, bet ir tapti vertingu tyrimo šaltiniu mokslininkams ir ateities tyrėjams, reikšmingu palikimu ateities kartoms. Publikuoti tekstai gali papildyti turimus istorinius, kultūrinius ar kalbinius šaltinius.

Mokslo istorijai ir egodokumentikai priskiriamoje knygoje pateikta trumpa informacija apie Vilniaus universitetą ir jo Gamtos fakultetą, jame 1967–1972 m. biologams dėsčiusius iškilius dėstytojus ir profesūrą (aprašyta per 30), joje savo prisiminimais ir nueito gyvenimo kelio patirtimi pasidalijo dauguma Vilniaus universiteto XXVI biologų laidos absolventų, tarp kurių yra net aštuoni mokslininkai, apgynę daktaro ir habilituoto daktaro disertacijas, keturi iš jų apdovanoti Lietuvos mokslo, Rusijos Federacijos Vyriausybės, Lietuvos valstybine ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) vardinėmis premijomis, vadovavę mokslo laboratorijoms, mokslinių tyrimų institutams ir centrams, parengę daugybę universiteto bakalaurų ir magistrų, vadovavę jų tyrimams ir baigiamiesiems darbams, vadovavę gamykloms, vienas jų išrinktas LMA tikruoju nariu (akademiku).

Knygoje apie dėstytojus, iš kurių keli yra LMA nariai (prof. B. Juodka, prof. J. Dagys, prof. A. Minkevičius, prof. V. P. Rančelis), prisiminimais dalijasi ir jų bendradarbiai.

Šį kursą lydėjo sėkmė – 1967–1972 m. Vilniaus universitete biologams dėstė išskirtiniai profesoriai ir dėstytojai, kurių dauguma buvo parengta dar tarpukario Aukštųjų kursų, Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitete bei garsiuose užsienio šalių universitetuose. Tarp jų buvo puikių mokslininkų, sukūrusių originalias mokslines mokyklas, už savo straipsnius ir knygas gavusių Valstybines mokslo premijas, be to, apdovanotų dvigubomis Valstybinėmis mokslo premijomis bei išrinktų LMA nariais.

Knygos ištraukose iš Violetos Pileckaitės-Ivinskienės rašytų dienoraščių, laiškų ir prisiminimų atgyja 1967–1969 metų kurso gyvenimo kronika – primiršti vardai ir pavardės, studijų epizodai, pirmųjų dviejų studijų vasarų praktikų kasdienybė, studentų savarankiškų tyrimų atradimai, sutikti žmonės, studentiška buitis, lankomų vietų grožis, etnografiniai kaimai, aptinkamos biologinės įvairovės vertybės, studentiškų žygių ir jų dalyvių (universiteto žygeivių) romantika, o svarbiausia – išlikusiose sovietmečiu darytose nuotraukose atsiskleidžia to laikmečio aplinka ir nuotaika.

Knygos pabaigoje sudarytame tematiniame fotografijų albume ir knygos tekstinėje dalyje pateikta daugiau kaip 1 000 nuotraukų, įamžinusių šios biologų laidos gyvenimą, studijų kasdienybę, vasaros praktikų darbus, priverstines talkas kolūkiuose, tarnybą sovietinėje armijoje, jau absolventų rengtų susitikimų epizodus.

Knyga išleista kurso absolventų asmeninėmis lėšomis ir prieinama Nacionalinėje Martyno Mažvydo ir LMA Vrublevskių bibliotekose, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje, taip pat – Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje ir Dotnuvos bibliotekose.

Akad. Mečislovas Žalakevičius