• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Seminaro-diskusijos „Maisto pramonės šalutinių produktų valorizavimas aukštos biologinės vertės gyvūninių baltymų gavybai bei naujiems, funkcionalesniems, maisto produktams kurti“ atgarsiai

2024 05 03

Balandžio 30 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijoje (VA) vyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Maisto mokslų sekcijos kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės institutu (SDI) bei LSMU VA organizuotas seminaras-diskusija „Maisto pramonės šalutinių produktų valorizavimas aukštos biologinės vertės gyvūninių baltymų gavybai bei naujiems, funkcionalesniems, maisto produktams kurti“. Renginys, kuriame dalyvavo dvidešimt devyni asmenys, prasidėjo Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Maisto mokslų sekcijos pirmininko akademiko prof. dr. Prano Viškelio įžangos žodžiais ir seminaro-diskusijos dalyvių pasveikinimu. Diskusiją pradėję akademikas prof. dr. P. Viškelis ir akademikė prof. dr. Elena Bartkienė akcentavo maisto mokslų srities kompleksiškumą ir tarpsritinių, tarpkryptinių tyrimų svarbą šios srities plėtrai ir inovacijų diegimui.

LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) narė, LSMU Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja ir Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė dr. Vita Lėlė pristatė pranešimą „Pieno rūgštiesbakterijos – tradicinių produktų gamybai ir šalutinių maisto pramonės produktų valorizavimui“. Ji pabrėžė galimą platų technologinių mikroorganizmų pritaikymą pramoninės biotechnologijos reikmėms. Atkreiptas dėmesys, kad fundamentiniai tyrimai yra neatsiejama sėkmingų technologinių sprendimų dalis.

Pranešimą „Grūdų pramonės šalutiniai produktai – technologijos jų valorizavimui į pridėtinės vertės pašarines žaliavas kiaulininkystės sektoriui“ pristatė LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto dekanė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja ir vadovė bei Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė akademikė E. Bartkienė.

 

LSMU Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja bei Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė dr. Vytautė Starkutė skaitė pranešimą „Pieno baltymų pramonės šalutiniai produktai – perspektyvi žaliava prebiotinių-probiotinių produktų, gerinančių žmonių ir gyvūnų sveikatingumą, gamybai“. Ši itin perspektyvi ir nūdienos aktualijas atitinkanti bei vieną sveikatos koncepciją apimanti tema yra susijusi su klimato kaitos problemų mažinimu.

 

LSMU Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja bei Anatomijos ir fiziologijos katedros docentė dr. Agila Daukšienė pristatė pranešimą „Valorizuotų kvietinių sėlenų, kaip pridėtinės vertės pašarinės žaliavos, diegimo galimybės paukštininkystėje, sąsajos su paukštienos kokybe“. Doc. dr. A. Daukšienė seminaro-diskusijos dalyviams atskleidė sudėtingą paukštininkystės sritį, aptarė produkcijos kokybę ir saugą lemiančius veiksnius.

 

LSMU Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja bei lektorė dr. Dovilė Klupšaitė perskaitė pranešimą „Cukrinių runkelių išspaudų ir kvietinių sėlenų panaudojimas Sus domesticus mitybai bei įtaka sveikatingumui ir produkcijos kokybei“. Remdamasi fundamentinių tyrimų rezultatais lektorė aptarė fiziologinius pokyčius, vykstančius gyvūnų organizme, ir jų sąsają su virškinamojo trakto mikrobiotos populiacija, kuri turi įtakos jautrių cheminių žymenų identifikavimui. Ateityje tai galėtų būti taikoma efektyviai produkcijos gyvūnų sveikatingumo kontrolei siekiant išvengti nuostolių ir užtikrinti gyvūnų gerovę.

 

Sodininkystės ir daržininkystės institutovyresnioji  mokslo darbuotoja dr. Aistė Balčiūnaitienė irlaboratorijos vedėjas LMAJA narys dr. Jonas Viškelis pristatė pranešimą „Šalutiniai vaisių ir daržovių perdirbimo produktai nanodalelių ir biokompozitų kūrimui“. Dalyviai diskutavo apie nanodalelių ir biokompozitų pritaikymą maisto saugai siekiant pagerinti žmonių, kenčiančių nuo įvairiausių bakterijų sukeliamų ligų, gyvenimo kokybę.  

Seminarą-diskusiją užbaigė LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė Viktorija Januškevičė, pristačiusi pranešimą „Šaltalankių uogų išspaudų ir lapų fitocheminis įvertinimas“, kuris dar labiau praplėtė dalyvių akiratį ir suteikė naujų žinių apie šių vertingų uogų palankias savybes sveikatai.

Po pranešimų diskusija buvo tęsiama Augalinių maisto žaliavų ir produktų gamybos bei tyrimų laboratorijoje. Džiugu, kad renginyje aktyviai dalyvavo ir LSMU Studentų mokslinės draugijos (SMD) būrelio „Maisto mokslas“ nariai (pirmininkas Emilis Radvila, mokslinė vadovė dr. Vytautė Starkutė). Tikimės, kad renginys paskatins dar glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir platesnius bei kompleksiškesnius tyrimus maisto mokslo srityje.

Renginio organizatoriai:
LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Maisto mokslo sekcijos pirmininkas akademikas prof. dr. Pranas Viškelis.
LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Maisto mokslo sekcijos akademikė, LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja ir Gyvūnų mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Elena Bartkienė.
LMAJA narė, LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Vita Lėlė.
LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Vytautė Starkutė.
LMAJA narys, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutolaboratorijos vedėjas dr. Jonas Viškelis.

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Maisto mokslų sekcijos akademikė prof. dr. Elena Bartkienė