• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Edmundui Kazimierui Zavadskui – 80

2024 05 13

Gegužės 12 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui profesoriui habilituotam daktarui Edmundui Kazimierui Zavadskui sukanka 80 metų.

Lietuvos mokslų akademijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina Akademiką gražios sukakties proga ir linki geros sveikatos, sėkmės ir nuveikti dar daug gerų ir prasmingų darbų.

Bendri interesai, peraugę į draugystę

Su akademiku Edmundu Kazimieru Zavadsku susipažinau, kai jis buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU, dabar VILNIUS TECH) pirmasis prorektorius. Prieš tai jis dvi kadencijas ėjo universiteto rektoriaus pareigas. Tuo metu aš vadovavau valstybiniam Matematikos ir informatikos institutui. Tad pradžioje tie ryšiai buvo gana formalūs ir dalykiški. Vėliau jie peraugo į nuoširdžią draugystę.

Akad. E. K. Zavadskas visada pasižymėjo įžvalgumu ir toliaregiškumu. Pagal tuomet galiojusius mokslą ir studijas reglamentuojančius įstatymus Lietuvoje buvo du mokslo laipsniai – mokslų daktaras ir habilituotas daktaras. VGTU buvo daug rimtų mokslinių rezultatų pasiekusių mokslų daktarų. Tačiau kažkam reikėjo juos paskatinti parengti habilitacinius darbus ir tuos darbus apginti. Akad. E. K. Zavadskas ėmėsi iniciatyvos ir prasidėjo habilitacijų „banga“. Daugumoje tų gynimų tarp septynių narių Akademiko iniciatyva buvau kviečiamas dalyvauti ir aš. Tai man leido pažinti mokslinių tyrimų VGTU tematikas, tyrimų rezultatų lygį, tarptautiškumą. VGTU atsiskleidė kaip puikus pasaulinio lygio technikos universitetas. Ir dabar habilituoto daktaro laipsnis rodo mokslininko išskirtinumą, nors toks laipsnis ir nebesuteikiamas. Ryšiai su VILNIUS TECH toliau plėtojasi – dažnai buvau ir esu kviečiamas dalyvauti daktaro disertacijų gynimo komitetuose, baigiamųjų darbų gynimuose, įvairiuose universiteto bendruomenės renginiuose.

Kitas mūsų sąlyčio taškas buvo mokslo žurnalų leidyba. Žurnalo kokybės standartu tapo to žurnalo indeksavimas ir referavimas tarptautinėse duomenų bazėse. Siekiamybė buvo, kad žurnalas būtų indeksuojamas „Web of Science“ (WoS) duomenų bazėje (dabar – „Clarivate WoS“). Lietuvoje flagmanu buvo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) ir Matematikos ir informatikos instituto leidžiamas žurnalas „Informatica“, kurio vyriausiasis redaktorius buvo akad. Jonas Mockus, aš buvau vykdomasis redaktorius. Vėliau vyriausiuoju redaktoriumi tapau aš. Akad. E. K. Zavadsko iniciatyva VGTU buvo pradėta leisti nemažai mokslo žurnalų. Jis yra net trijų mokslo žurnalų – „Technological and Economic Development of Economy“, „Journal of Civil Engineering and Management“ ir „International Journal Strategic of Property Management“ – steigėjas. Tačiau jam buvo svarbūs visi universitete leidžiami žurnalai, taip pat ir kiti žurnalai, kurių redakcinių kolegijų narys jis buvo. Tam, kad pritrauktų daug gerų mokslinių straipsnių, universiteto žurnalai turėjo tapti indeksuojamais „Clarivate WoS“. Darbo patirtis nuo 2007 m. indeksuojamame žurnale „Informatica“ buvo labai naudinga siekiant užsibrėžto tikslo. Mane džiugino Akademiko energija siekti tikslų, šia energija jis dalijosi ir su manimi. Todėl nenuostabu, kad ne vienas VGTU leidžiamas žurnalas netrukus tapo pasaulyje pripažintais. Kita vertus, universiteto mokslininkų straipsniai, paskelbti tokiuose žurnaluose, tapo matomi ir cituojami pasaulyje. O ir žurnalui „Informatica“ bendradarbiavimas su Akademiku naudingas. Jis nuolat stebi žurnalo būklę, dalijasi įžvalgomis ir rekomendacijomis, siūlo tinkamus recenzentus, o tai leidžia šiam žurnalui išlikti tarp geriausiųjų.

Akademiko mokslinė veikla aktyvi ir dabar. Tyrimai sutelkti į daugiakriterinių sprendimų metodus ir jų taikymus. Pagrindiniai taikymai susiję su statyba ir kitomis inžinerijos kryptimis. Nuolat bendradarbiauja ir su jaunais, ir su patyrusiais šios srities užsienio mokslininkais. Malonu matyti, kaip Akademiko idėjas ir gerai įžvelgtą bei numatytą perspektyvią mokslinių tyrimų kryptį plėtoja jo kolegos įvairiuose VILNIUS TECH fakultetuose. Tai tematika, kuriai reikalingos ne tik dalykinės srities žinios, bet ir matematika. Akademiko polinkis į matematiką išliko nuo pat jaunystės. Jis net dirbo matematikos mokytoju Ignalinos r. Gubavos aštuonmetėje mokykloje 1962–1963 metais.

Akad. E. K. Zavadskas yra aktyvus Lietuvos mokslų akademijos narys; 1991–1993 m. – narys ekspertas; 1993–2011 m. – narys korespondentas; 2011 m. tapo tikruoju nariu (akademiku). Jis dalyvauja LMA Technikos mokslų skyriaus veikloje, yra Statybos inžinerijos mokslų sekcijos narys. Šioje sekcijoje yra penki akademikai, keturi iš VILNIAUS TECH (Edmundas Kazimieras Zavadskas, Gintaris Kaklauskas, Artūras Kaklauskas ir Rimantas Kačianauskas) ir vienas iš Kauno technologijos universiteto (Raimundas Šiaučiūnas). Akad. E. K. Zavadskas daug metų vadovavo šiai sekcijai, taip pat buvo LMA Technikos mokslų skyriaus pirmininko pavaduotojas. Dabar visam skyriui vadovauju aš, o Statybos inžinerijos mokslų sekcijai vadovauja akademikas G. Kaklauskas. Akademikas E. K. Zavadskas išsiskyrė kaip puikus strategas. Jis siekė, kad Technikos mokslų skyriuje būtų gerai atspindimos visos vykdomų technikos mokslų tyrimų Lietuvoje kryptys, taip pat deramai atstovaujami visi pagrindiniai Lietuvos mokslo centrai. Visada būdavo malonu dalyvauti LMA ar Technikos mokslų skyriaus visuotiniuose susirinkimuose, nes turėdavome tradiciją sėdėti greta ir aptarti daug paprastų bei sudėtingų klausimų. Tai darome ir dabar, bet dažniausiai per ilgus pokalbius telefonu.

Nuoširdžiai linkiu Akademikui sveikatos, neblėstančios energijos ir gražių mokslo rezultatų!

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Technikos mokslų skyriaus pirmininkas