• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Žaliasis kursas – būtinybė ir iššūkiai

2024 05 16

Gegužės 14 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko konferencija-diskusija „Žaliasis kursas: būtinybė ir iššūkiai“ ir sodų žydėjimo šventė, kurią organizavo Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius (ŽŪMMS) ir LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Renginyje dalyvavo gausus būrys akademikų, mokslininkų iš LAMMC, Gamtos tyrimų centro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) ir kitų institucijų svečių.

 

Renginio dalyvius pasveikino LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius. Jis pasidžiaugė, kad kiekvieną pavasarį susirenkame į LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutą ir diskutuojame įvairiomis temomis – ne tik sodo, daržo, dirvožemio, žaliojo kurso, bet ir turime galimybę pasigrožėti žydinčiais augalais. Akademikas pabrėžė žaliojo kurso svarbą ne tik žemės ūkyje, bet ir kitose srityse, taip pat pažymėjo, kad žaliajam kursui turėtų būti skiriamas didelis dėmesys ne vien iš mokslo pusės.

 

LMA ŽŪMMS pirmininkas akad. Vidmantas Stanys pasveikino renginio dalyvius ir pažymėjo, kad besiruošdamas konferencijai pažiūrėjo 1985 m. Algirdo Lukoševičiaus parengtą kaulavaisių tyrimų ataskaitą, kurioje buvo paminėta, kad slyvos pražįsta gegužės 15 d. ir žydi 14 dienų, o šiandien jau ne tik slyvos, bet ir obelys peržydėjo, nors dar tik gegužės 14-oji. Akivaizdžiai matome, kad keičiasi klimatas, o su juo ir gamta – turime didžiulius temperatūrų svyravimus, ilgėja augalų vegetacija. Akad. V. Stanys pabrėžė, jog žaliasis kursas – tai priemonė, kuri parodo žmonijos pastangas pakeisti susidariusią situaciją. Kartu jis iškėlė klausimą, jei mes imsimės griežčiausių apribojimų, ar Lietuva pajėgi padaryti didesnę įtaką klimato kaitai, ar žaliasis kursas yra išsigelbėjimas visuomenei, ar tai žemės ūkio žlugdymas? Palinkėjo sėkmingų pranešimų ir įdomių diskusijų.

LMA ŽŪMMS Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė akad. Giedrė Samuolienė kalbėjo, kad pastaraisiais metais gamta krečia išdaigas, pabrėžė renginio tematikos svarbą, kurią aktualu aptarti įvairiais lygmenimis, todėl pakvietė aktyviai įsitraukti į diskusijas.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas skaitė pranešimą „Jeigu ne žaliasis, tai koks kursas?“ ir akcentavo pagrindinius žaliojo kurso tikslus bei su juo susijusias strategijas. Pabrėžė, kad mokslininkai ieško būdų, kaip užtikrinti pakankamą maisto kiekį nuolat augančiai žmonių populiacijai. Vienas galimų sprendimų yra naujų genų redagavimo technologijų (NGT) taikymas bei skaitmeninių įrankių naudojimas žemės ūkyje.

 

Miškų politikos ekspertas dr. Nerijus Kupstaitis pranešime „Europos žaliasis kursas – iššūkiai ir galimybės Lietuvos miškams ir miškų sektoriui“ pažymėjo, kad miškai yra labai svarbi žaliojo kurso koncepcijos dedamoji, tiek kalbant apie galimybes švelninti klimatą, tiek apie bioekonomikos vystymą. Tačiau miškai, skirtingai nei žemės ūkio sektorius, neturi bendrosios ES miškų politikos, nes skirtingose šalyse skiriasi ir miškai, ir interesai į juos. Pranešėjas pasidžiaugė, kad Lietuvoje miškai gan tolygiai pasiskirstę ir miškų produktyvumo situacija yra gana gera. Analizuodamas Lietuvos miškų situaciją ir vertindamas miškų būklę, jis pažymėjo, su kokiais iššūkiais susiduriama klimato kaitos ir žaliojo kurso kontekste ir pabrėžė, kad miškų politikoje ir miškininkystės praktikose reikalingi tam tikri pokyčiai.

 

VDU Aplinkotyros katedros doc. dr. Jūratė Žaltauskaitė aptarė žaliojo kurso iššūkius Lietuvos žemės ūkiui, pabrėžė, kad žaliojo kurso bei darnaus vystymosi tikslai privalo užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Analizavo žemės ūkio sektoriaus situaciją ir indėlį įgyvendinant žaliojo kurso tikslus. VDU ŽŪA Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros prof. dr. Zita Kriaučiūnienė pristatė sveiko dirvožemio misiją įgyvendinant Europos ir pasaulinius įsipareigojimus. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis pranešime kalbėjo apie gamtos tvarką, kritiškai vertino žaliojo kurso iššūkius, su kuriais susiduria žemės ūkis.

 

Vyko aktyvios dalyvių diskusijos, kuriose konstatuota, kad žaliasis kursas neturi alternatyvos, tačiau jo tikslų įgyvendinimą reikėtų derinti, atsižvelgiant į realią situaciją Lietuvoje, neužgožiant tvaraus ekonomikos augimo. Mokslo bendruomenė yra pasirengusi priimti ir aktyviai spręsti mokslui keliamus uždavinius, susietus su žaliojo kurso tikslais. Pasiūlyta parengti rezoliuciją, kurioje būti išskirti svarbiausi darbai siekiant greitesnio proveržio.

 

Vėliau renginio dalyviai lankėsi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto kolekciniuose soduose, kur dr. Juozas Lanauskas kalbėjo apie verslinius ir mėgėjų sodus bei jų raidos tendencijas, prognozavo atskirų sodo augalų rūšių perspektyvas besikeičiančio klimato sąlygomis.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA