• LIT
 • Naujienos
Atgal

Naujienos

ALLEA mini trisdešimtmetį: išrinktas naujasis federacijos prezidentas, valdyba ir nariai

2024 05 22

Visos Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) Generalinės asamblėjos, vykstančios Berlyne, metu minimas federacijos trisdešimtmetis ir inauguruojamas naujasis prezidentas bei valdyba. Šias pareigas pradedantis eiti Pavelas Rovinskis (Paweł Rowiński) yra aštuntasis ALLEA  prezidentas, perėmęs šį postą iš Antonijaus Loprieno (Antonio Loprieno), vadovavusio federacijai nuo 2018-ųjų. Asamblėjos metu į federaciją priėmus naujuosius narius – tris jaunąsias akademijas, ALLEA narių skaičius pasiekė 59. 

2024 m. gegužės 22 d., Berlynas. Apie 70 delegatų iš visos Europos gegužės 22 d. susirinko Berlyne į 2024 metų ALLEA Generalinę asamblėją, kurią organizavo Vokietijos nacionalinė mokslų akademija „Leopoldina“, Vokietijos mokslų ir humanitarinių mokslų akademijų sąjunga ir Vokietijos jaunoji akademija. Šis renginys tapo svarbiu įvykiu ALLEA istorijoje – buvo paminėtas organizacijos 30-metis ir įtvirtintas jos, kaip Vokietijoje registruotos labdaros organizacijos, teisinis statusas.

Susitikime, kuriame dalyvavo daugiau kaip 50 akademijų delegatai, buvo išrinktas naujasis 2024-2027 m. kadencijos prezidentas ir valdyba. Lenkijos mokslų akademijos profesorius P. Rovinskis, nuo 2018 m. dirbęs organizacijos valdyboje, ateinančius trejus metus vadovaus ALLEA.

Profesorius P. Rovinskis, žymus mokslininkas, besispecializuojantis geomokslų srityje, 2015–2022 m. ėjo Lenkijos mokslų akademijos viceprezidento pareigas ir yra šios akademijos Geofizikos instituto Varšuvoje direktorius. Jo mokslinių interesų sritys apima matematinius metodus geofizikoje, geofizinius srautus, upių hidrodinamiką ir jų hidrauliką. Be žymaus indėlio į savo mokslo sritį, jis aktyviai dalyvauja mokslo konsultavimo, mokslo populiarinimo ir mokslo etikos veikloje. Jo veikla atspindi tvirtą pasiryžimą spręsti vandens ir klimato problemas.

„ALLEA yra gerai pasaulyje girdimas Europos mokslo balsas ir atlieka esminį vaidmenį formuojant mokslinių tyrimų ekosistemą, skatinant akademinę laisvę, padedant judėti žaliuoju kursu net ir krizių laikais ir konsultuojant dėl ES mokslinių tyrimų bei inovacijų bendrųjų programų. Man didelė garbė ir esu dėkingas už galimybę ateinančiais metais tarnauti ALLEA. Kadangi tarptautinis bendradarbiavimas susiduria su vis didesniais iššūkiais, tarpvalstybinis akademijų bendradarbiavimas tampa kaip niekada svarbus. Esu pasiryžęs glaudžiai bendradarbiauti su visais ALLEA nariais, kad akademijų balsas ir toliau būtų girdimas“, – apie būsimą vadovavimą ALLEA kalbėjo profesorius P. Rovinskis.

Jis pakeitė A. Loprieną iš Šveicarijos menų ir mokslų akademijos, kuris ALLEA vadovavo nuo 2018 m. Apmąstydamas savo kadenciją, profesorius A. Loprienas pažymėjo: „Man buvo garbė tarnauti Europos akademijų bendruomenei kritiniu, bet kartu ir lemiamu mūsų institucinės istorijos laikotarpiu: laikotarpiu, kai mokslas tapo lemiančiu Europos visuomenių socialinio ir politinio gyvenimo veiksniu; laikotarpiu, kai Europos mokslo akademijų balsas tapo aiškesnis, jaunesnis ir stipresnis. Ypač džiugu, kad ALLEA misiją tęs labai pajėgios rankos!“

Naująją ALLEA valdybą, kuri dirbs kartu su prezidentu P. Rovinskiu, sudaro:

 • Jūras Banys – Lietuvos mokslų akademija
 • Ylva Engström –Švedijos karališkoji mokslų akademija
 • Annette Grüters-Kieslich – Vokietijos nacionalinė mokslų akademija „Leopoldina“ / Vokietijos mokslų ir humanitarinių mokslų akademijų sąjunga
 • Lara Keuck (2025 m. liepos mėn. ją pakeis Kerstin Pahl) – Vokietijos jaunoji akademija
 • Marie Louise Nosch –Danijos karališkoji mokslų ir literatūros akademija
 • Jozef Ongena – Belgijos karališkoji flamandų mokslo ir menų akademija
 • Päivi Pahta – Suomijos akademijų taryba
 • Karin Roelofs –  Nyderlandų karališkoji menų ir mokslų akademija
 • Neri Salvadori – Lincei akademija, Italija
 • Camilla Serck-Hanssen – Norvegijos mokslų ir literatūros akademija

ALLEA Generalinė asamblėja priėmė tris naujus narius: Belgijos jaunąją akademiją (Flandrija), Ispanijos jaunąją akademiją ir Vengrijos jaunąją akademiją, taigi iš viso ALLEA nariais tapo 59 akademijos iš ES ir ne ES šalių, įskaitant jaunąsias ir vyresniąsias akademijas. Priėmus šias akademijas, ALLEA narėmis jau yra šešios jaunosios akademijos, o tai atspindi organizacijos įsipareigojimą skatinti įtrauktį, įvairovę ir kartų bendradarbiavimą.

Iš kairės: LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, naujai išrinktas ALLEA prezidentas prof. Pavelas Rovinskis, LMA Jaunosios akademijs narė  dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, LMA Jaunosios akademijs narys dr. Ignas Kalpokas, iki rinkimų vadovavęs ALLEA prof.  Antonijaus Loprieno,  LMA Jaunosios akademijs narė  dr. Paulina Želvienė, LMA prezidentas akad. Jūras Banys.

Apie ALLEA

ALLEA yra Europos humanitarinių ir gamtos mokslų akademijų federacija, atstovaujanti beveik 60 akademijų iš visos Europos. Nuo pat įkūrimo 1994 m. ALLEA savo narių vardu kalba Europos ir tarptautinėje arenoje, propaguoja mokslą kaip visuotinį viešąjį gėrį ir palengvina mokslinį bendradarbiavimą tarp valstybių, disciplinų ir kartų. Kartu su savo akademijomis narėmis ALLEA siekia gerinti mokslinių tyrimų sąlygas, teikti geriausias nepriklausomas ir tarpdisciplinines mokslo konsultacijas ir stiprinti mokslo vaidmenį visuomenėje. Taip ji perduoda Europos akademijų intelektinę kompetenciją ir patirtį mokslo bendruomenei, sprendimus priimantiems asmenims ir visai visuomenei. ALLEA yra įsteigta kaip pelno nesiekianti asociacija ir yra visiškai nepriklausoma nuo politinių, religinių, komercinių ar ideologinių interesų. Daugiau informacijos rasite www.allea.org.

Vertė Agnė Rodriguez