• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Jaunosios akademijos atstovai dalyvavo europinių tinklų renginiuose

2024 05 24

Gegužės 21–23 dienomis Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunosios akademijos nariai Paulina Želvienė ir Ignas Kalpokas bei Viktorija Vaštakaitė-Kairienė (atstovavusi Europos jaunajai akademijai) Berlyne dalyvavo Jaunųjų akademijų mokslo patariamosios struktūros (YASAS) ir Europos jaunųjų akademijų tinklo viršūnių (ENYA) susitikimuose.

Renginių metu buvo renkami nauji YASAS valdybos nariai, balsuojama dėl įstatų pakeitimo ir diskutuojama apie organizacijos ateities veiklos prioritetus. ENYA susitikimo metu buvo keičiamasi gerosiomis jaunųjų akademijų veiklos praktikomis, aptariami būdai jaunosioms akademijoms prisidėti prie savo šalių mokslininkų gerovės ir pristatomi įdomiausi įgyvendinti projektai bei aptariamos tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvos. Taip pat buvo diskutuojama apie skirtingus bendradarbiavimo su savo šalių mokslo akademijomis modelius.

Jaunosios akademijos nariai taip pat dalyvavo bendrose ENYA ir Europos humanitarinių ir gamtos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) diskusijose, pasisakė mokslo pasiekimų vertinimo klausimais, taip pat dalyvavo diskusijoje „Europinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje besikeičiančioje geopolitinėje aplinkoje“.

LMA Jaunosios akademijos informacija