• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kūrybos albumo „RAIMONDAS SAVICKAS: metafizinė tikrovės interpretacija“ pristatymas

2024 05 27

Jau tapo tradicija Lietuvos kultūros tyrimų instituto išleistus serijos „Unio Pictorium“ albumus, kurių sudarytojas akad. Antanas Andrijauskas, pristatyti Lietuvos mokslų akademijoje (LMA). Gegužės 22 d. LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius pakvietė į vieno iškiliausių vyresniosios kartos Lietuvos tapytojų Raimondo Savicko kūrybos albumo „RAIMONDAS SAVICKAS: metafizinė tikrovės interpretacija“ sutiktuves.

Iš kairės: Raimundas Savickas, doc. dr. Živilė Gaižutytė, akad. Antanas Andrijauskas.

Kaip rašoma knygos anonse, albumas skirtas R. Savicko kūrybinio stiliaus, meninių vaizdinių sistemos, siužetų, temų ir motyvų analizei. Jame aptariamos dailininko kūrybos ištakos: šeimos aplinka, hebrajų kultūros tradicijos, litvakų dailė, lietuvių medinė skulptūra, prancūzų kolorito mokykla. Analizuojamos dailininko R. Savicko kūrybinio stiliaus savitumą formavusios temos: rūpintojėliai, Senojo Testamento hebrajiški motyvai, urbanistiniai peizažai, figūrinės kompozicijos, jūros vaizdai ir muziką atspindintys motyvai. Išryškinami kūrybinės evoliucijos ypatumai, specifiniai meninio stiliaus bruožai ir išraiškos, spalvos sampratos savitumai.

 

Raimundas Savickas.

„Raimondas Savickas (g. 1955) − labai savita dabartinės Lietuvos dailės asmenybė, jo kūryboje susipina lietuviškoji ir emocionali dramatiška litvakų dailės tradicija. Dailininko kūryba pastaruoju metu susilaukia vis daugiau visuomenės dėmesio. Jis yra neatsitiktinis, kadangi jo tapyboje ryškėja stilistiniai bruožai, kurie liudija brandaus meistro su kupina metafizinės poetikos meninių vaizdinių sistema įsitvirtinimą mūsų tapybos padangėje. Tai − individualistas, kurio kūriniuose tikrovė susipina su vaizduotės polėkiais ir iš civilizacijos istorijos, knyginės kultūros, vaikystės vizijų bei turtingos žmonijos meno istorijos sukurtais vaizdiniais. Žvelgiant į naujausius dailininko aliejaus ir pastelės technikomis sukurtus kūrinius, regimos esminės slinktys tapymo technikos, kolorito ir plastinės formos srityse. Jos tiesiogiai siejasi su stiprėjančia apibendrinimo ir simbolinio mąstymo galia, išaugusia profesine meistryste bei originalaus vientiso, daugybės metaforų prisodrinto, tapybinio stiliaus tapsmu. Paveikslai išsiskiria nepriekaištinga spalvine ir koloritine kultūra, potėpiai klojami kruopščia sezaniška maniera, drobėse besiskleidžiantys subtilūs spalvų santykiai papildomi jautriomis faktūromis. Čia vyrauja keli pagrindiniai dailininko paveikslų erdvinę struktūrą organizuojantys, nuolatos pasikartojantys stiliuotų žmonių figūrų gestai ir kiti sudėtiniai teminių kompozicijų formalūs elementai…“ – apie dailininką knygoje rašo akad. A. Andrijauskas. Akademiko iniciatyva ir buvo išleistas šis kūrybos albumas. Albume publikuojamose iliustracijose dar ryškiau atsispindi dailininko kūryba, nes čia, pasak akad. A. Andrijausko, „kruopščiai surinkta viskas, ką jis geriausio yra nutapęs. Tokia jau yra gyvenimo logika, kad patys geriausi darbai per dešimtmečius nepastebimai išsibarsto po privačias kolekcijas, draugus, po visą pasaulį ir juos surinkti labai sunku, todėl šio albumo atsiradimas yra nepaprastai svarbus dailininko kūrybinės biografijos reiškinys, nes jis iš tikrųjų parodo labai reikšmingo, savito tapytojo su savitu poetiniu pasaulio suvokimu įsitvirtinimą Lietuvos, ir ne tik jos, vaizduojamosios dailės pasaulyje.“

Rūta Eidukaitytė ir Sigitas Kubilis.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo dailininkas Raimondas Savickas, akad. prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, doc. dr. Žilvinė Gaižutytė, doc. dr. Nijolė Tumėnienė ir kiti. Būrys gerbėjų sveikino dailininką. Dainas, sukurtas pagal Raimondo Savicko eiles, atliko Rūta Eidukaitytė ir Sigitas Kubilis. Renginį vedė doc. dr. Ž. Gaižutytė.

 

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA