• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Bendradarbiavimas tęsiasi jau trečią dešimtmetį

2024 05 29

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) ir Panevėžio miesto savivaldybės mokslinis ir kūrybinis bendradarbiavimas oficialia sutartimi įformintas 2003 metais. Iki to laiko pokalbiuose ir susitikimuose ryškėjo pagrindinės gairės sutarties, kurioje buvo numatoma visapusiška pagalba Panevėžyje plėtojant studijas, mokslą ir aukštąsias technologijas, teikiant konsultacijas ir atliekant mokslines ekspertizes, taip pat organizuojant švietimo, mokslo ir kultūros renginius.

2010 m. sutartis buvo papildyta naujomis idėjomis ir bendradarbiavimo formomis. Per šį laikotarpį įvyko nemažai pasitarimų, susitikimų, bendrų renginių. Paminėsime keletą jų. 2007 m. lapkritį surengta LMA diena Panevėžyje. Akademikai, įvairių mokslo institutų ir aukštųjų mokyklų profesoriai kalbėjo apie žinių visuomenės kūrimo iššūkius, aktualijas ir problemas. 2010 m. Panevėžio mokinių parlamento atstovai dalyvavo LMA ir Nacionalinės moksleivių akademijos sesijoje „Mokslas: kartų ryšys“. 2013 m. organizuota jubiliejinė Lietuvos mokslų akademijos diena Panevėžio m. savivaldybėje. 2016 m. lapkritį vyko LMA diena Panevėžyje ir tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“. 2017 m. kovą Vilniuje vyko LMA narių visuotinis susirinkimas „Lietuvos aukštojo mokslo sistemos optimizavimas“ ir Panevėžio miesto savivaldybės diena LMA. 2018 m. sausį akademikai Valdemaras Razumas, Jūras Banys, Feliksas Ivanauskas, Genadijus Kulvietis, Aurelija Žvirblienė organizavo renginį Panevėžio m. savivaldybėje. 2022 m. akad. Gintauta Dzemyda organizavo LMA dieną Panevėžyje, kurioje dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės meras, savivaldybės atstovai, Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto vadovai bei dėstytojai, Mokslų akademijos nariai, mokslo ir studijų institucijų atstovai.

2024 m. gegužės 28 d. LMA prezidiumo nariai akademikai Jūras Banys, Leonas Valkūnas, G. Dzemyda susitiko su Panevėžio m. savivaldybės vadovais – meru Ryčiu Mykolu Račkausku, vicemerėmis Žibute Gaiveniene ir Loreta Masiliūniene, administracijos direktoriumi Tomu Jukna, Komunikacijos skyriaus vedėja Rūta Karčiauskiene. LMA prezidentas J. Banys informavo apie pastarųjų metų LMA veiklą, papasakojo, kad sėkmingai veikia 2018 m. įkurta LMA Jaunoji akademija ir pasiūlė jaunųjų akademikų pagalbą Panevėžio moksleiviams.

Meras pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu, pažymėjo, su kokiais iššūkiais pastaruoju metu susiduria Panevėžys dėl miesto plėtros. Merui patiko J. Banio idėja LMA jauniesiems akademikams organizuoti paskaitas, renginius Panevėžio m. gimnazijose.

G. Dzemyda teigiamai įvertino nuo rugsėjo 1 d. Panevėžyje atidaromą inžinerinę gimnaziją ir pasiūlė savo ir KTU mokslininkų visokeriopą pagalbą. L. Valkūnas aptarė, su kokiais iššūkiais susiduria mokytojai ir informavo, kad švietimo problemos nuolat yra sprendžiamos LMA mokslų skyrių organizuojamuose renginiuose. Regionų mokytojai yra kviečiami į konferencijas, kuriose supažindinami su įvairių mokslo sričių naujovėmis.

Atsisveikindami Panevėžio m. savivaldybės vadovai ir LMA prezidiumo nariai palinkėjo vieni kitiems tolesnio bendradarbiavimo, viltingų minčių bei sėkmingo darbo.

Parengė LMA referentė Lyda Milošienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA