• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos Lietuvos mokslų akademijos stipendijos geriausiems jauniesiems mokslininkams

2024 06 25

2024 m. birželio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, skyrė 15 stipendijų geriausiems jauniesiems humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslininkams.

Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti. Kandidatai stipendijai gauti turi dirbti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir skelbti mokslo straipsnius su jų prieskyra. Šešių bazinių socialinių išmokų dydžio stipendija skiriama kartą per mėnesį vienerius metus.

2024 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursui buvo pateiktos 68 paraiškos: 23 humanitarinių ir socialinių mokslų, 45 – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių.

Paraiškas vertino LMA sudarytos atskirų mokslų sričių ekspertų komisijos. Humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritims buvo skirta po 3 stipendijas. Iš jų 4 stipendijos skirtos Vilniaus universiteto, 3 – Kauno technologijos universiteto, 2 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, po 1 – Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Inovatyvios medicinos centro, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Lietuvos kultūros tyrimų instituto jauniesiems mokslininkams.

2024–2025 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYS

Dr. Simui  Čelutkai, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Filosofinė pasiaukojimo samprata karo grėsmės akivaizdoje“.

Dr. Modestai Morkevičiūtei, Vytauto Didžiojo universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Priklausomybės nuo darbo nomologinio tinklo analizė: veiksnių tyrimas ir pasekmių apžvalga“.

Dr. Tadui  Snuviškiui, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Vykdomų tyrimų tema „Vaiśeṣikos filosofijos recepcija Indijos ir Tibeto budistų tekstuose: pramāṇa korpuso tyrimas“.

GAMTOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE

Dr. Oleksandrui Bezvikonnyi, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Kietoje būsenoje sustiprinamos ilgai gyvuojančios organinių spinduolių emisijos panaudojimas nitroaromatinių sprogstamųjų junginių optiniam aptikimui“.

Dr. Julijai Grigorjevaitei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Chemijos didaktikos vertinimas, naujų metodų kūrimas ir išbandymas“.

Dr. Juozui Grigui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija.Vykdomų tyrimų tema „ARS-CoV-2 pagalbinių baltymų sąsaja su inflamasomos aktyvacija ir poveikis imuninėms ląstelėms“.

Dr. Laurai Jūrienei, Kauno technologijos universitetas.Vykdomų tyrimų tema „Inovatyvių frakcionavimo procesų, skirtų tikslinėms bioaktyvioms medžiagoms iš uogų išspaudų išskirti, sukūrimas“.

Dr. Artiomui Magomedovui, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Fotokatalizės reakcijų pritaikymas organinių fotopuslaidininkių sintezei“.           

Dr. Jūratei Skerniškytei, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras.Vykdomų tyrimų tema „Oportunistinių bakterijų produkuojamų išorinių struktūrų imunogeniškumo tyrimai ir jų taikymas vystant naujas hospitalinių infekcijų gydymo strategijas“.

Dr. Linui Stripiniui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Mašininiu mokymusi paremtų globalaus optimizavimo hiperalgoritmų, skirtų automatiniam algoritmų sudarymui, derinimui ir hibridizacijai, kūrimas“.

Dr. Juditai Škulteckei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Funkcionavimu grindžiamų bitumo savybių tyrimo metodų taikymas asfalto dangų tvarumui ir ilgaamžiškumui didinti“.

Dr. Ilonai Uzielienei, Inovatyvios medicinos centras. Vykdomų tyrimų tema „Mezenchiminių stromos ląstelių užląstelinių pūslelių poveikiai kremzlės regeneracijai osteoartrito metu“.

Dr. Dorotėjai Vaitiekūnaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas. Vykdomų tyrimų tema „Tvarus miškų ekosistemų gerinimas: fitoremediacija, biologinė apsauga ir miškų atkūrimas po gaisrų“.

Dr. Alvitai Vilkevičiūtei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Mikrobiomo ir naujų metabolinių bei imunogenetinių žymenų paieška sergantiems amžine geltonosios dėmės degeneracija ir sąsajos su gydymo efektyvumu“.

Dr. Andriui Žemaičiui, Fizinių ir technologijos mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Našių lazerinio mikroapdirbimo technologijų vystymas funkciniams paviršiams kurti“.


Dr. Jadvyga Olechnovičienė