• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2018 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Darbai konkursui priimami iki 2018 m. spalio 1 d.

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Premijuotinų darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Lietuvos mokslo premijų nuostatai skelbiami http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką. Visi žemiau išvardyti dokumentai turi būti įkelti laukelyje „PRISEGTI LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“:
1. Konkursui teikiamas darbas;
2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas (turi būti patvirtintas parašais, pdf failas/-ai);
3. Darbo anotacija iki 10000 spaudos ženklų (pdf failas);
4. Darbo anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų (pdf failas);
5. Darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų, atliktų ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų, sąrašas (pdf failas/-ai); 
6. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas/-ai (jei darbą teikia keli autoriai, teikiamas kiekvieno autoriaus aprašymas, pdf failas/-ai); 
7. Visų Lietuvos mokslo premijų konkursui teikiamo darbo autorių duomenys (pildoma ir įkeliama elektroninėje sistemoje pateikta anketa; jei darbo autorių yra daugiau nei vienas, anketas turi užpildyti kiekvienas autorius atskirai, pdf failas/-ai). 

Pateikus duomenis, į paraiškoje nurodytą elektroninio pašto adresą bus išsiųsti prisijungimo duomenys, su kuriais galėsite prisijungti ir peržiūrėti, patikslinti pateiktą paraišką ir su ja susijusius dokumentus iki paraiškų teikimo termino pabaigos (2018 m. spalio 1 d.). 

Turintiems tik spausdintas monografijas ir knygas, jos teikiamos po 3 egz. sudedant į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas. Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 212 5113, 8 604 44826 arba elektroniniu paštu l.milosiene@lma.lt