• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Darbai 2019 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2019 m. spalio 1 d.

Lietuvos mokslo premijų nuostatai http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1 ir skelbimas

Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Būtina nurodyti darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką. Visi žemiau išvardyti dokumentai turi būti įkelti laukelyje „PRISEGTI KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“:
1. Konkusui teikiamas darbas;
2. Darbą teikiančios (-ių) institucijos (-ų) pristatymas (-ai) (turi būti patvirtintas (-i) parašais, pdf failas (-ai));
3. Darbo anotacija iki 10000 spaudos ženklų (pdf failas);
4. Darbo anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų (pdf failas);
5. Darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų, atliktų ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų, sąrašas (pdf failas/-ai);
6. Darbo autoriaus (-ių) anketa (-os) (anketą galima atsisiųsti paspaudus „ATSISIŲSTI ANKETĄ DUOMENIMS APIE AUTORIŲ (-IUS) PATEIKTI“; jei darbą teikia keli autoriai, teikiama kiekvieno autoriaus anketa, pdf failas/-ai);
7. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas/-ai (jei darbą teikia keli autoriai, teikiamas kiekvieno autoriaus aprašymas, pdf failas/-ai).

Pateikus duomenis, į paraiškoje nurodytą elektroninio pašto adresą bus išsiųsti prisijungimo duomenys, su jais galėsite prisijungti ir peržiūrėti, patikslinti pateiktą paraišką ir su ja susijusius dokumentus iki paraiškų teikimo termino pabaigos (2019 m. spalio 1 d.).

Turintiems tik spausdintas monografijas ir knygas, jos teikiamos po 3 egz. sudedant į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas. Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius

Papildoma informacija teikiama telefonu 8 604 44826, elektroniniu paštu l.milosiene@lma.lt