• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

Lietuvos mokslų akademija skelbia finansinių paraiškų 2021–2022 m. vykdyti MTEP projektus, susijusius su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) veiklomis, konkursą. Paraiškas galima teikti projektams, vykdomiems iki 2022 m. finansinių metų pabaigos. Paraiškas teikia kvalifikuotas Lietuvos Respublikos institucijų mokslinis ir techninis personalas, siekiantis vykdyti:

  • teorinės ir eksperimentinės dalelių fizikos projektus;
  • medžiagotyros ir radiacijai labai atsparių kietojo kūno jutiklių projektus;
  • radiacijos monitoringo ir vizualizacijos projektus;
  • CERN pasaulinio didžiojo hadronų kolaiderio skaičiavimų tinklo ir susijusių informacinių technologijų projektus;
  • kitus projektus, susijusius su didelių energijų dalelių fizika, kaip antai astrofizika, atomine ir subbranduoline fizika, dalelių greitintuvų ir detektorių taikymu medicinoje, kvantiniais skaičiavimais ir nanotechnologinių bei biotechnologinių procesų modeliavimu.

Finansinių paraiškų aprašą rasite
http://www.lma.lt/aprasas-3

Paraiškos priimamos 2020 m. gruodžio 11 – 2021 m. sausio 10 d.

Informacija teikiama tel. 8 601 11 742 arba e. paštu mos@lma.lt