• Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas
Atgal

Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) įgyvendina projektą „NACIONALINĖS MOKSLO POPULIARINIMO SISTEMOS PLĖTRA IR ĮGYVENDINIMAS“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).

 

 
Projekto tikslas – plėtoti mokslo populiarinimo sistemą, formuojant mokslo populiarinimo tradicijas ir kuriant naujas modernias priemones. Tai tęstinis, nuo 2011 m. vykdomas projektas, kuriuo siekiama Lietuvoje turėti ilgalaikę, koordinuotą ir efektyviai veikiančią mokslo populiarinimo sistemą.

Projekto trukmė – iki 2023 m. liepos 31 d.
Projekto vertė – 2 507 526,21 Eur
Projekto tikslinė grupė – mokytojai, mokiniai, studentai, mokslininkai ir tyrėjai, visi besidomintys mokslu ir norintys geriau jį pažinti bei suprasti.
 
Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. Įgyvendinant projektą tarpusavyje derinamos jau išbandytos, pasiteisinusius ir visiškai naujos mokslo populiarinimo veiklos. Jas vykdant skleidžiamos žinios apie naujausius mokslinius tyrimus, įvairių mokslo sričių pasiekimus, jų reikšmę ir praktinį taikymą. Taip pat populiarinama mokslininko profesija, stiprinami mokslo, verslo ir visuomenės ryšiai, ugdomi mokslinės komunikacijos gebėjimai.

2016–2019 m., išleistos ir išplatintos 6 mokslo populiarinimo knygos: M. Ford „Robotų era“, L. Stout „Sąžinės ugdymas“, M. Roach „Gurkšt“, F. Wilczek „Visatos grožis“, L. Floridi „Ketvirtoji revoliucija“, S. M. Lipkin ir J. R. Luoma „Genomų amžius“. Iki 2022 m. numatoma išleisti dar 7 mokslo populiarinimo knygas (3 užsienio ir 4 lietuvių autorių).

Įgyvendinant projektą organizuojamas mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ ir kino festivalis „Eureka“, kuris dovanoja nemokamus kino seansus, su jais susijusius seminarus, virtualios realybės dirbtuves ir kitus užsiėmimus. 2016–2019 m. suorganizuotos 4 didelio susidomėjimo sulaukusios konferencijos visuomenei aktualiais klausimais, tokiais kaip atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų panaudojimas, genomų redagavimo naujovės ir kt. 2019–2022 m. numatoma suorganizuoti dar 5 konferencijas visuomenei aktualiais klausimais. 

Kuriamos ir transliuojamos televizijos ir interneto laidos „Mokslo ekspresas“. Siekiant, kad visuomenė geriau susipažintų su labiausiai nusipelniusiais šalies mokslininkais ir jų darbais, sukurta informavimo apie Lietuvos mokslo premijas, jų kandidatus ir laureatus sistema. Ją įgyvendinant kasmet organizuojamos Lietuvos mokslo premijų įteikimo iškilmės, laureatų viešos paskaitos, rengiami straipsniai ir kt.

Skatinant ir kitus visuomenės narius aktyviau skleisti žinias apie mokslą, 2016–2017 m. suorganizuotas mokslo populiarinimo priemonių konkursas, kurio metu atrinktos ir apdovanotos 9 geriausios mokslo populiarinimo iniciatyvos. 2020–2021 m. numatoma organizuoti dar vieną tokį konkursą.

Įgyvendinant projektą daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo moksliniam švietimui. 2016–2019 m. sukurtos ir transliuotos 23 edukacinės TV laidos vaikams „Mažasis atradėjas“. Klaipėdos universiteto Jaunųjų mokslininkų mokykloje vyko mokslo sekcijų renginiai (paskaitos, praktiniai darbai ir laboratoriniai tyrimai, ekspedicijos, pažintinės ekskursijos, plenerai ir kiti), parengti 7 interaktyvūs elektroniniai leidiniai. Vytauto Didžiojo universitetas organizavo vaikų pamėgtus „NSO laboratorijos“ užsiėmimus, biologijos lauko praktikos vasaros dienos stovyklas. Vilniaus universitetas rengė VU vaikų universiteto interaktyvius užsiėmimus, eksperimentų sesijas apskričių mokyklose, organizavo praktinius vizitus į VU mokslo centrus ir renginių ciklą „Pasimatuok mokslininko profesiją“. Baltijos pažangių technologijų institutas kvietė į neformalias jaunimo diskusijas su žinomais Lietuvos mokslininkais ir tyrėjais. Vilniaus Gedimino technikos universitetas sukūrė ir išbandė moksleivių nuotolinio švietimo bandomąją platformą ir jos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) praktinio mokymo programas.
2019–2022 m. LMA planuoja suorganizuoti 15 neformalių edukacinių užsiėmimų su iškiliais šalies mokslininkais Lietuvos regionuose, taip prisidedant prie atotrūkio tarp miestų ir regionų mokyklų mažinimo mokslinio švietimo srityje, sudarant palankias sąlygas atokesnių vietovių mokiniams susipažinti su mokslo pažanga, naujausiomis technologijomis, Lietuvos mokslininkais ir jų pasiekimais.

Asmenys ryšiams: 
Projekto vadovė Greta Budreikė, tel. 8 646 00818, el. p. g.budreike@lma.lt 
Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p. d.vailioniene@lma.lt
 
 
 
 

PASIEKTI REZULTATAI:

- Suorganizuotas Mokslo populiarinimo projektų skatinimo konkursas ir apdovanojimų renginys (2020–2021 m.). Išsamiau
- Suorganizuotas Mokslo populiarinimo priemonių apdovanojimų konkursas ir pristatymo renginys. Išsamiau
- Parengtas ir transliuotas TV laidų ciklas „Mokslo ekspresas“. Žiūrėti
- Rengiamos ir transliuojamos mokslo populiarinimo TV laidos „Mokslo ritmu“ per „Lietuvos ryto“ televiziją. Žiūrėti
- Parengtas ir transliuotas edukacinių TV laidų vaikams ciklas „Mažasis atradėjas“Žiūrėti
- Suorganizuotos konferencijos visuomenei aktualiais klausimais. Išsamiau
- Įvykdyta Lietuvos autorių mokslo populiarinimo knygų atranka. Išsamiau

- Įgyvendintos veiklos Lietuvos mokslo premijos kandidatams ir laureatams pristatyti:
2017 m.
    * Suorganizuotas viešų renginių ciklas „Susipažinkime su kandidatais į 2016 metų Lietuvos mokslo premijas“;
    * 
Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai apie kandidatus į 2016 m. Lietuvos mokslo premijas ir jų darbus. Skaityti
    * 
Suorganizuotos 2016 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės;
    * Parengtas ir išleistas leidinys „2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai“.
    * Suorganizuotos 2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų viešos paskaitos   
    * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai, paskelbti straipsniai nacionaliniuose laikraščiuose apie 2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatus ir jų darbus. Skaityti
     * Transliuotas reklaminis skydelis naujienų portale „Delfi.lt“;
2018 m.
     * Suorganizuotas viešų renginių ciklas „Susipažinkime su kandidatais į 2017 metų Lietuvos mokslo premijas“;  
     * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai apie kandidatus į 2017 metų Lietuvos mokslo premijas ir jų darbus;    
     * Suorganizuotos 2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės;
     * Parengtas ir išleistas leidinys „2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai“. Skaityti
     * 
Suorganizuotos 2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų viešos paskaitos;
     * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai, paskelbti straipsniai nacionaliniuose laikraščiuose apie 2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatus ir jų darbus;
     * Transliuotas reklaminis skydelis naujienų portale „Delfi.lt“;
2019 m.
     * Suorganizuotas viešų renginių ciklas „Susipažinkime su kandidatais į 2018 m. Lietuvos mokslo premijas“;
     * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai apie kandidatus į 2018 metų Lietuvos mokslo premijas ir jų darbus;
     * Suorganizuotos 2018 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės;
     * Parengtas ir išleistas leidinys „2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai“. Skaityti
     * Suorganizuotos 2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų viešos paskaitos;
     * Transliuotas reklaminis skydelis naujienų portale „Delfi.lt“.
2020 m.
     * Suorganizuotos 2019 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės. Išsamiau