Periodinių mokslo leidinių atranka

Teikdama projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ paraišką Lietuvos mokslų akademija kartu su ja pateikė ir 47 siūlomų finansuoti mokslo žurnalų sąrašą. Jame nurodyti žurnalai  buvo atrinkti įvertinus 101 leidinį. Ekspertų komisija, remdamasi patvirtinta metodika, parengė individualius žurnalų vertinimus, o galutinis vertinimas balais priimtas kolektyvinės diskusijos būdu.

Remdamasi LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštu 2016-03-04 Nr. SR-916 „Dėl periodinių mokslo leidinių“ periodinių leidinių vertinimo ekspertų komisija pakartotinai įvertino jau atrinktus finansavimui leidinius ir 13 leidinių, kuriuos kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis publikuoja privačios užsienio leidyklos (Taylor & Francis, De Gruyter, Elsevier).

Po šio vertinimo atrinko 47 Lietuvos periodinius mokslo leidinius, kuriems tikslinga skirti finansavimą.

 DOKUMENTAI ATSISIŲSTI: