Naujienos

Skirtos 2022 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinės premijos

2023 02 23

Lietuvos mokslų akademija (LMA) yra įsteigusi 19 vardinių premijų, kurios skiriamos kas ketverius metus. 2023 m. vasario 21 d. LMA prezidiumas, remdamasis LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursams pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais ir LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė skirti premijas 2022 m. LMA vardinių premijų konkursų nugalėtojams:

Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) premiją dr. Žydronei Kolevinskienei už mokslo darbų ciklą „Moterų kūrybos tyrimai 2006–2022 m.: tapatumo paieškos“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Jono Kubiliaus (matematika) premiją prof. Antanui Laurinčikui už mokslo darbų ciklą „Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir polinomais“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Tado Ivanausko (gamtosauga) premiją prof. Eugenijai Kupčinskienei už mokslo darbų ciklą „Aplinkos fitoindikacija“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija) premiją akad. Vytautui Ruzgui už mokslo darbą „Žieminių kviečių ir rugių selekcijos atkūrimas: keliai ir rezultatai“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

Informacija skelbiama http://www.lma.lt/nugaletojai

Lietuvos mokslų akademijos informacija