• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Technologijų spindesys ir grimasos

2023 10 18

Spalio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir Technikos mokslų skyrius (TMS) pakvietė į bendrą renginį – akademiko Algirdo Vaclovo Valiulio knygos „Technologijų spindesys ir grimasos“ (iš LMA mokslo populiarinimo knygų serijos „Mokslas visiems“) sutiktuves. Knyga išleista ir pristatoma Lietuvos mokslų akademijai kartu su partneriais įgyvendinant projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Renginį pradėjęs LMA Technikos mokslų skyriaus pirmininkas Gintautas Dzemyda pasidžiaugė aktyvia akad. A. V. Valiulio veikla akademijoje ir produktyviu knygų rašymu.

Knygos recenzentas akademikasGintautas Tamulaitis „Technologijų spindesį ir grimasas“ lygino su ankstesniąja A. V. Valiulio knyga „Medžiagų ir technologijų istorinė raida“. Jis pabrėžė, kad naujojoje knygoje autorius į technologijų raidą žiūri daugiau „iš viršaus“, technologijų „spindesį“ pristato nuosaikiai ir racionaliai, o „grimasas“, kurioms skiria gana daug dėmesio, pateikia kaip problemas, kurias reikia spręsti. Suprantamai pateikiami technologijų aprašymai, kartu pabrėžiant ir galimybes, perspektyvas, ir kylančias problemas. Knyga, pasak akad. G. Tamulaičio, turi abu geros knygos požymius: 1) aiškų, įtaigų aprašymą to, ką skaitytojas daugiau ar mažiau jau žino; 2) pateikia skaitytojui naujų minčių, idėjų, pamąstymų. Pranešėjas atkreipė dėmesį į itin vaizdžią ir taisyklingą knygos kalbą, gerai parinktus patrauklius paveikslus, vertingas citatas ir nuorodas. Nors knyga apsiriboja tik kai kuriomis aktualiomis technologijų sritimis, jos aprėptis yra labai plati, medžiaga įdomi, gerai parengta, tinkama tiek specialistams, tiek plačiajai visuomenei. Skaityti knygą akad. G. Tamulaitis patarė nuo pabaigos – nuo lentelės, kurioje įvardytos ir balais įvertintos kiekvienos aprašytos technologijos naudos ir grėsmės – taip sužadinant savo smalsumą ir norą skaityti.

 

Kalba akademikas Gintautas Tamulaitis.

Akad. Arvydas Virgilijus Matulionis taip pat prisiminė abi A. V. Valiulio knygas ir teigė, kad tiek šios, tiek kitos „Mokslas visiems“ serijos lietuvių mokslininkų knygos yra išties vertingos, nes paprastai, suprantamai aprašomi sudėtingi dalykai suteikia galimybę ir nespecialistams susipažinti su įvairių mokslo sričių pasiekimais. Pranešėjas prisipažino, jog jam, kaip sociologui, labai svarbu, kad knygoje akad. A. V. Valiulis paliečia įvairiose srityse – nuo siuvimo pramonės iki ginklų gamybos – naudojamų technologijų sukeliamas socialines pasekmes. Akademikas gyrė taisyklingą knygos kalbą, gerą maketą bei estetinę išvaizdą, dėkojo visiems prie to prisidėjusiems, o knygos autoriui linkėjo nesustoti – rašyti toliau.

 

Akad. Arvydas VirgilijusMatulionis.

Renginio vedėjo akad. G. Dzemydos pakviestas pristatyti savo naująją knygą, akademikas A. V. Valiulis pirmiausia asmeniškai padėkojo kiekvienam, prisidėjusiam prie „Technologijų spindesio ir grimasų“ gimimo bei pristatymo renginio organizavimo. Ir paatviravo, jog šia knyga džiaugiasi kaip vyšnia ant savo jubiliejinio gimtadienio torto. Toliau jis pasisiūlė pats „perbėgti per knygą“ taip, kad visi pasijustų „kaip ir ją perskaitę“. Per 45 minutes, kiek trunka viena pamoka mokykloje, klausytojai buvo supažindinti su technologijų atsiradimo ir vystymosi istorija nuo pirmųjų paprastų darbo įrankių ir ginklų iki naujausių branduolinių ar elektronika grįstų technologijų. Pristatydamas kiekvieną technologiją akademikas pateikė ir jos vertinimą – balais įvertino teikiamą naudą ir atsirandančias ar keliamas grėsmes.

Apie elektroninį knygos variantą ir galimybę kiekvienam norinčiam visus serijos „Mokslas visiems“ leidinius paskaityti nemokamai (atsakydama į klausytojų pastabą dėl mažo tiražo) papasakojo dailininkė apipavidalintoja Miglė Datkūnaitė.

Muzikiniais kūriniais renginį papuošė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai saksofonininkai Kristupas Černeckis ir Talis Gintalas (mokytojas Albinas Guželis).

 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai Kristupas Černeckis ir Talis Gintalas.

Parengė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vyriaus. specialistė Diana Lekevičienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA