• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos ekonomistui, Mokslų akademijos nariui korespondentui, Vilniaus universiteto rektoriui (1948–1956) profesoriui JONUI BUČUI (1900–1973) – 120 metų

2020 11 24

Lapkričio 24 d. Mokslų akademijos nariui korespondentui, ekonomistui, Vilniaus universiteto rektoriui profesoriui JONUI BUČUI (1900–1973) – 120 metų.
Ta proga apie Profesoriaus gyvenimą ir veiklą pasakoja akad. Antanas Buračas, kuriam studijuojant Vilniaus universitete teko klausytis prof. J. Bučo paskaitų. Skaitykite straipsnį

Lietuvos banko leidžiamame moksliniame leidinyje  „Pinigų studijos“ (2001 m., Nr. 1, p. 62) yra spausdintas sutrumpintas Jono Bučo straipsnis „Pensijų ir pašalpų fondai“  iš Ekonomistų sąjungos žurnalo „Ekonomika“, 1937 m. balandis–birželis, Nr. 2 (10). Kaip rašo įžangoje, „straipsnyje siekiant išlaikyti jo autentiškumą kalba netaisyta, palikti tuometiniai terminai, ištaisytos tik pačios grubiausios korektūros klaidos.“
Jono Bučo straipsnis „Pensijų ir pašalpų fondai“  skaitykite

Interneto platybėse pavyko aptikti prof. J. Bučo proanūkio Algio Pošiūno kartu su privačios „Saulės“ gimnazijos I G klasės penkiais mokiniais parengtą kūrybinį darbą GIMINĖS ŽMOGUS, KURIUO AŠ DIDŽIUOJUOSI, Vilnius 2014–2015 m., kuriame jis pasakoja apie savo prosenelį Joną Bučą, davusį postūmį siekti tikslų ir tobulėti. Skaitykite ištrauką

Atrasta internete ir Lietuvos mokslų akademijos 75-mečio proga paskelbta nuotrauka, kurioje 1932–1933 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto dėstytojai, tarp jų ir Mokslų akademijos nariai (paryškinta): Paulis Sokolovskis (1934 m. mirė), Mykolas Römeris, Petras Leonas, Vaclovas Biržiška, Augustinas Janulaitis, Antanas Tumėnas, Karolis Žalkauskas, Tadas Petkevičius, Aleksandras Jaščenka, Kazys Šalkauskis, Vladimiras Stankevičius, Petras Šalčius, Viktoras Jungferis, Albinas Rimka, Kazys Oželis, Dzidas Budrys, Jonas Bučas, Antanas Tamošaitis, Antanas Janas Veryha-Darevskis, Stasys Žakevičius, F. Mackus, Domas Krivickas.
Nuotrauką žiūrėti čia

2011-12-09 Vilniaus universiteto tinklalapyje paskelbtą straipsnį „Prof. J. Bučo auditorija – viena pažangiausių universitete“ skaityti čia

Parengė Aurika Bagdonavičienė, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Apipavidalino Miglė Datkūnaitė,
Organizacinio skyriaus vyriaus. specialistė