Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Aptartos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus atstovaujamoms mokslo kryptims ir šakoms aktualios problemos ir plėtros tendencijos

2020 01 23

Sausio 21 d. įvyko ataskaitinis Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (toliau ŽŪMMS) narių visuotinis susirinkimas. 2019 metų veiklos ataskaitas pristatė Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkas akad. Vidmantas Stanys, Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas akad. Darius Danusevičius, Zootechnikos ir veterinarinės medicinos mokslų sekcijos pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos sekcijos pirmininkas akad. Algirdas Raila, Maisto kokybės ir saugos komisijos pirmininkas akad. Pranas Viškelis, Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcijos pirmininkė prof. Vlada Vitunskienė. Sekcijų ir komisijų pirmininkai kalbėjo apie atstovaujamoms mokslo kryptims aktualias problemas ir plėtros tendencijas. Susirinkimo dalyviai daug diskutavo apie mokslo pasiekiamumą ir prieinamumą, studentų ir jaunųjų mokslininkų trūkumą, mokslo finansavimą ir jo vertinimą. Kalbėjusieji pabrėžė visų mokslo sričių bendradarbiavimo ir tarpdisciplininių tyrimų svarbą.Iš kairės: akademikai Darius Danusevičius, Vidmantas Stanys, Henrikas Žilinskas

ŽŪMMS kuruoja Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS ir LMA Vandens tarybos veiklą. Visuotiniame susirinkime buvo svarstomos aktyviai veikiančių Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS ir LMA Vandens tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos, išsakytos ir aptartos su šiomis veiklomis susijusios problemos.

ŽŪMMS pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius pristatė 2019 m. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus ataskaitą. Pažymėjo, kad 2019 m. aktyviai dirbo visos sekcijos ir komisijos: įvyko keturi ŽŪMMS narių visuotiniai susirinkimai, vienas iš jų – išvažiuojamasis posėdis „Mokslo ir verslo inovacijos sodininkystėje, daržininkystėje ir maisto pramonėje“. Posėdžio dalyviai aplankė Radviliškio r. ūkininko Felikso Šlėvės sodininkystės ir Šiaulių r. Daivos ir Lino Šateikių daržininkystės ūkius, „Rūtos“ šokolado fabriką, susipažino su taikomomis mokslo naujovėmis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo patirtimi.

Iš kairės: akademikai Leonardas Kairiūkštis, Albinas Kusta, Pranas Viškelis

Įvyko du skyriaus biuro posėdžiai, skyriaus nariai kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis organizavo šešias tarptautines ir keturias šalies konferencijas, vieną konferenciją-ekspediciją, 10 seminarų, diskusijų, išvykų, vienos knygos sutiktuves.

ŽŪMMS nariai teigiamai įvertino skyriaus veiklą ir pritarė 2019 m. veiklos ataskaitai. Susirinkime buvo pristatytas ŽŪMMS 2020 m. veiklos planas, kuriam buvo pritarta, taip pat pateikti siūlymai LMA veiklai stiprinti.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA