Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Nacionalinės akylųjų akademijos vadovybės laiškas

2020 04 15

Nacionalinės akylųjų akademijos (Accademia Nazionale dei Lincei, Italija) vadovybės laiškas Europos mokslų akademijų prezidentams koronaviruso keliamos krizės akivaizdoje ragina stiprinti Europos solidarumą ir imtis veiksmų viešojo investavimo politikos srityje. Pateikiame laiško vertimą į lietuvių kalbą, originalą galima skaityti _čia_.

Europos akademijų prezidentams
Brangūs prezidentai,

Atsižvelgiant į nepaprastai rimtą sveikatos krizę, kurią šiuo metu patiriame dėl koronaviruso protrūkio, ir į pražūtingus socialinius bei ekonominius padarinius, Nacionalinė akylųjų akademija kreipiasi į savo vyriausybę ir prašo kitų Europos akademijų paraginti savo vyriausybes užtikrinti, kad vyrautų Europos solidarumo dvasia ir kad Europos Sąjunga veiktų taip skubiai ir greitai, kaip to reikalauja esama kritinė padėtis. Priemonės, kurių buvo imtasi užkertant kelią virusui plisti, neišvengiamai pažeidžia mūsų teisę į asmeninę laisvę ir socialumą, taip pat ir mūsų ekonomiką; imantis šių veiksmų, buvo kiek įmanoma atsižvelgta į neigiamas pasekmes, tačiau didžiausias prioritetas išlieka viruso plitimo prevencija ir mirčių nuo koronaviruso sustabdymas. Visas pasaulis susidurs su labai rimta socialine ir ekonomine krize. Gamybos nuosmukis jau pradėjo mažinti paklausą ir pajamas, didinti nedarbą ir mažinti privačias investicijas, kurios, jei nebus jokių intervencijų, neišvengiamai lems nuolatinį situacijos blogėjimą ir socialinę krizę, turėsiančią triuškinančių politinių pasekmių. Panašiame socialinės krizės kontekste gimė fašizmas ir nacizmas. Vėluojanti Bendrijos reakcija jau skatina nepasitikėjimo Europos vienybės idealais sklaidą ir kelia pavojų euro ir net pačios Europos Sąjungos patikimumui. Kitaip tariant, reikia numatyti ir įgyvendinti nuostatas dėl Europos viešųjų investicijų politikos, kurią finansuotų europiniai ištekliai (tokiose srityse kaip aplinkos apsauga ir sveikatos priežiūros sistemų bei mokslinių tyrimų stiprinimas, kurios yra ypač svarbios atsižvelgiant į dabartinę krizę). Nepakankamas koronaviruso sveikatos krizės įvertinimas pačioje pradžioje krizę sustiprino. Tikėkimės, kad taip neįvyks socialinės ir ekonominės krizės, kuri dabar pradeda rodyti savo ankstyvuosius požymius, atveju. Dviejų krizių poveikis mūsų visuomenėms gali būti triuškinantis.

Džiordžio Parizi (Giorgio Parisi), prezidentas,
Fizikinių, matematikos ir gamtos mokslų skyriaus prezidentas 

Roberto Antoneli (Roberto Antonelli), viceprezidentas,
Socialinių ir humanitarinių mokslų skyriaus prezidentas

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI – PALAZZO CORSINI
VIA DELLA LUNGARA 10
00165 ROMA
tel. (+39) 06 686 8223
faksas (+39) 06 689 3616
segreteria@lincei.it
www.lincei.it